Reglementen CVO Lethas

Hier vind je de verschillende reglementen. Ze bevatten, naast algemene informatie over Lethas, ook de afspraken waar iedere cursist zich aan dient te houden. Verder geven deze documenten alle informatie over het evaluatie-reglement en eventuele tucht- en klachtprocedures.

Centrumreglement Secundair Volwassenenonderwijs (VWO) 16-17

Centrumreglement Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 16-17

Centrumreglement HBO5 16-17