Algemene aanvullende vorming

Tweedekansonderwijs

Wat leer je in de algemene aanvullende vorming?

Je krijgt een vast pakket algemene vakken: wetenschappen, maatschappij & cultuur, organisatie & samenwerking, wiskunde, ICT, Frans en Nederlands.

Combineer je deze vorming met de opleiding Medisch administratief assistent of ICT & administratie, dan behaal jij je diploma secundair onderwijs!


In deze module krijg je een grondige herhaling van alle basisgrammatica uit het Nederlands. Je leert correct schrijven met veel aandacht voor zinsbouw, grammatica en spelling.

In deze module ga je op structurerend niveau aan de slag met het Nederlands. Je ontleedt teksten en gaat op zoek naar hoofd- en bijzaken. Je leert een heldere samenvatting te maken van een tekst of krantenartikel. 

In deze module mag je ongehinderd je mening geven over verschillende thema’s. Je leert wat sterke argumenten zijn en vergelijkt teksten uit meerdere bronnen. Je duikt in literaire werken en leert een sollicitatiebrief schrijven.

In deze modules AAV krijg je een uitgebreide woordenschat,  gekoppeld aan grammatica. Je leert korte berichten en mails schrijven, luisteren naar dialogen, teksten begrijpen en spreken. En dat allemaal in het Frans.

In deze modules leer je veilig communiceren en handelen in een ICT-omgeving. Je leert hoe je veilig kan bankieren, online aankopen doen en waar je op moet letten om je te registreren. Je bekijkt updates en beveiligingen tegen ongewenste inbrekers in het systeem en leert back-ups maken.

Deze module draait vooral rond rekenen en planmatig werken. Je leert vraagstukken oplossen. Belangrijk in deze module zijn ook de wiskundetaal en wiskundeconventies.

In deze module zie je vlakke meetkunde en ruimtemeetkunde. Ook de stelling van Pythagoras komt aan bod. Verder is er ook een deeltje analyse: vanuit concrete situaties werk je met tabellen, grafieken en formules.

In deze module ga je op verkenning in de statistiek. De basisbegrippen van de beschrijvende statistiek komen hier aan bod. Je onderzoekt systematisch hoe je gegevens moet verzamelen, verwerken en interpreteren en dit met de nodige kritische ingesteldheid.

Dit is een gevarieerde cursus met  onderwerpen zoals het menselijk lichaam, ruimtelijke ordening, energie… Er is veel stof tot discussie.

Hoe zit de politieke constructie in België in elkaar? Wat is de rol van de EU in ons dagelijks leven? En hoe werken de Verenigde Naties? Dit zijn enkele van de onderwerpen van deze boeiende module.

In deze module ontdek je via groepswerk hoe je optimaal met een team kan samenwerken aan diverse opdrachten. Je doet ook telkens aan de nodige zelfreflectie. 

In deze module kijk je met een kritisch oog naar de media en duik je in belangrijke maatschappelijke thema’s als welvaart, welzijn en armoede.

In deze module probeer je te ontdekken wat verschillende culturen scheidt of bindt, en welke stereotypen ons leven beïnvloeden. Je legt steeds de link met de actualiteit.