Leer snel en op een interactieve manier Engels

Op jouw niveau, op meerdere locaties in Brussel, ‘s ochtends, in de namiddag of ‘s avonds, op jouw ritme.

Je inschrijving start altijd met een intakegesprek op campus Landsroem: we maken kennis, testen eventueel je niveau Engels.

Je kan ook rekenen op extra oefenkansen naast je lessen.

Bekijk het cursusaanbod 2021-2022!


Wat leer je in de cursus?

Wat kan je nog meer bij Lethas?

Hoe oefen je buiten de les?

Richtgraad 1 omvat niveau 1.1 (Breakthrough in het Europees Referentiekader) en niveau 1.2 (Waystage in het ERK).

Je leert mondeling en schriftelijk Engels: lezen, spreken, schrijven en luisteren.

Je kan jezelf en anderen voorstellen, een afspraak maken, een formulier invullen, vertellen over je dag, vertellen wat je graag doet, gesprekken voeren in de winkel, op de markt, met de buren, bij de dokter, op school. Je leert advertenties en postkaartjes lezen en schrijft zelf korte brieven en teksten.

cvo lethas brussel_Nederlands voor anderstaligen

Richtgraad 2 omvat de niveaus 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 (Threshold in het Europees Referentiekader).

Binnen elk niveau volg je een mondelinge module (luisteren en spreken) en een schriftelijke module (lezen en schrijven).

Je kan je mening geven over actuele thema’s, argumenteren, vertellen over vroeger, een verhaal vertellen, een sollicitatiegesprek voeren. Je kan tv-reportages volgen en bespreken. Je leest advertenties en artikels, je schrijft brieven, je maakt je cv en schrijft een sollicitatiebrief. Je maakt samenvattingen waarin je je mening genuanceerd verwoordt.

cvo lethas brussel_Engels

Zoeken naar opleiding en werk

Wil je tijdens of na je cursus een opleiding volgen en je kansen op werk vergroten? 

Zoek je werk en wil je werken aan je cv? 

Heb je een buitenlands diploma dat je wil laten gelijkschakelen? 

→ Maak via je lesgever een afspraak met onze trajectbegeleiders!

Kom naar de gratis online conversatietafels Engels! Vanaf niveau 1.2 ben je welkom.

Vraag het precieze lokaal aan je lesgever

Dinsdagmorgen

van 11 tot 12 u.

Woensdagavond

van 17 tot 18 u.

Vrijdagnamiddag

van 13.30 tot 14.30 u.

moodle logo transparant groot