FAQ

Beroepsgerichte opleidingen

Algemene vragen

Een beroepsgerichte opleiding (AAV + ICT & administratie / Medisch Administratief Assistent) duurt een volledig schooljaar. Als je recht hebt op vrijstellingen, dan duurt het ook een schooljaar maar heb je wel minder les.

Je kan er ook voor kiezen om je opleiding te spreiden. Dan werkt de trajectbegeleider een traject op maat uit. 

Je hebt les van maandag tot vrijdag tussen 9 en 16.30 u. Je volgt les op campus Rouppe, Rouppeplein 16 in Brussel.

De helft van je lestijden besteed je aan de Aanvullende Algemene Opleiding, de andere helft aan de opleiding die je koos (Medisch Administratief Assistent of ICT & Administratie).

Je krijgt een gepersonaliseerd uurrooster bij je inschrijving.

Er zijn in een schooljaar 2 startmomenten: op 1 september en in januari.

Om te kunnen slagen moet je 75% van de lessen aanwezig zijn.

Er zijn geen examens, er zijn voor alle modules permanente evaluaties (= wekelijkse evaluatiemomenten) tijdens de les.

Als je kiest voor Medisch Administratief Assistent, dan loop je stage op het eind van je opleiding.

Bij ICT & administratie is er een module werkplekleren voorzien in het tweede semester.

Voor bepaalde modules kan je een vrijstelling krijgen op basis van jouw laatste rapport (maximaal 4 jaar oud), een certificaat behaald in een ander CVO of resultaten van de examencommissie. Je kan eveneens deelnemen aan de vrijstellingsproeven om je traject te verkorten. 

Bij inschrijving bekijken we of je daar recht op hebt en krijg je meer info over de vrijstellingsproeven.

Inschrijvingsvoorwaarden

voor AAV (Aanvullende Algemene Vorming):

  • als je inschrijft in september moet je ten laatste op 31 december van dat jaar 18 worden;
  • als je inschrijft in februari moet je minimaal 18 jaar zijn.

voor de beroepsopleidingen:

  • je moet minimaal 16 jaar zijn

Als je anderstalig bent, moet je een certificaat van Nederlands Richtgraad 2 (een deelcertificaat van Nederlands Richtgraad 2.4) behaald hebben.

Tarieven en reducties

De modules in AAV (Aanvullende Algemene Vorming) zijn gratis. Je betaalt enkel een bijdrage voor het lesmateriaal  (€1 per 10 lestijden). 

Voor de modules van de beroepsopleiding betaal je maximaal €1.50 inschrijvingsgeld per lesuur, met een limiet van €300 per semester.

Als je jonger bent dan 25 dan krijg je nog steeds je kinderbijslag (nieuwe benaming: groeipakket) als je minstens 17u per week les volgt en steeds aanwezig bent.

Tot 25 jaar kan je schoolabonnementen voor het openbaar vervoer krijgen. Heb je een uitkering van het OCMW? Dan kan je met een voordeeltarief het openbaar vervoer gebruiken.

Je kan een studentenkaart aanvragen bij het CVO waar je ingeschreven bent.

Werk je? Dan kan je educatief verlof aanvragen bij je inschrijving, na akkoord van je werkgever.

Werk je? Dan kan je opleidingscheques aanvragen bij de VDAB. Zo kan je je inschrijvingsgeld en cursusgeld volledig recupereren.

Inschrijven en betalen

Je volgt altijd eerst verplicht een infosessie. Meteen daarna kan je inschrijven.

Je kan inschrijven via deze link.

Eventueel kan je voor de start van je opleiding de nodige vrijstellingen behalen.

Je identiteitskaart of document van wettig verblijf in België

Je betaalkaart

Rapporten die niet ouder zijn dan 4 jaar en/of reeds behaalde certificaten van andere erkende instellingen of examencommissie voor eventuele vrijstellingen

Voor anderstaligen: het behaalde certificaat Nederlands, Richtgraad 2 – NT2 2.4

De nodige documenten voor de korting van het inschrijvingsgeld

Eventueel info voor je zorgdossier, bv: attest leerproblemen, verklaring CLB, …

Bij je inschrijving bekijkt je trajectbegeleider voor welke modules je vrijstellingen kan krijgen. Dat kan voor heel wat algemene modules zoals Nederlands, Frans, wiskunde en wetenschappen. Voor de beroepsvakken krijg je enkel vrijstelling op basis van behaalde certificaten via een ander centrum voor tweedekansonderwijs. 

Je trajectbegeleider bekijkt wat er mogelijk is bij je inschrijving.

Ja dat kan. Schoolrapporten uit het secundair onderwijs die niet ouder zijn dan 4 jaar kunnen recht geven op vrijstellingen voor de algemene vakken. Je trajectbegeleider beslist of je vrijstelling krijgt of niet.

Bij je inschrijving bekijkt je trajectbegeleider voor welke modules je vrijstellingsproeven kan afleggen. De data van de proeven worden meegedeeld bij je inschrijving.

Je kan 1 keer per schooljaar deelnemen aan vrijstellingsproeven. Het resultaat van die proeven is geldig in alle TKO-scholen van Vlaanderen.