Graduaat Informatica HBO5 - CVO Lethas

Informaticus (m/v) - zeker werk!

De arbeidsmarkt heeft steeds meer nood aan praktisch geschoolde informatici. Ben jij geïnteresseerd in informatica? Deze opleiding richt zich op pas afgestudeerden uit het secundair onderwijs en werkzoekenden die willen heroriënteren naar informatica.

Deze opleiding wordt modulair aangeboden in samenwerking met Odisee. Na de volledige reeks van modules en verdediging van een projectwerk behaalt U een diploma gegradueerde Informatica.

Met je diploma kan je zonder twijfel snel aan de slag. De kans is zelfs groot dat je al een job op zak hebt voor het einde van de opleiding. Je kunt ook verder studeren. Via een vervolgtraject kun je -mét een stapel vrijstellingen- het bachelordiploma Toegepaste Informatica behalen.

Er zijn twee avondprogramma's: "Graduaat Informatica met Optie Programmeren" & "Graduaat Informatica met Optie Netwerkbeheer". Het modulair systeem kan aangepast worden aan jouw ritme. De lesgevers komen hoofdzakelijk uit het bedrijfsleven en geven op een praktische en boeiende manier les. Op het einde van de opleiding volgt er een eindwerk, zodat je je opgedane kennis in een concrete situatie kunt toepassen.

En vanaf september 2017 is er nu ook een tweejarig dagprogramma (voor de Optie Programmeren), in samenwerking met Odisee en ict-bedrijf Realdolmen. Je past de theorie direct toe in de praktijk van een leerbedrijf. Minstens een derde van je studietijd breng je lerend door op de werkplek in het bedrijf.

Hieronder vind je heel wat informatie over wat we jou allemaal kunnen bieden. Maar kom zeker ook eens op gesprek bij onze trajectbegeleiders. Zij kijken graag samen met jou voor de allerbeste oplossingen op jouw maat.

Hoe ziet het programma Graduaat Informatica er uit?

Om te slagen in de opleiding moet je een reeks modules met succes volgen. Er zijn drie grote blokken van modules:

 • A Modules: basiskennis informatica
 • B Modules: alles voor de optie 'programmeren'
 • C Modules: alles voor de optie 'netwerkbeheer'

Na het afleggen van de A+B of de A+C modules behaal je het diploma van gegradueerde HBO5 Informatica. Na het behalen van A+B+C heb je de mogelijkheid om via een vervolgtraject door te stromen naar het niveau Bachelor in de Toegepaste Informatica aan de Hogeschool Odisee.

Hieronder vind je alvast iets meer uitleg over elk van de module-blokken in het avondprogramma. (De modules van het twee-jarig dagprogramma vind je hier.)

A1 Basiskennis

Als basiskennis leren we je het toestel kennen waarmee je als programmeur of netwerkbeheerder dagelijks wordt geconfronteerd. Na een duidelijk overzicht van de onderdelen krijg je een stevige basis over de interactieve werking van de diverse componenten in een pc en een server. Je leert ook de werkingsprincipes van de talstelsels kennen.

We gaan ook kijken welke nieuwe "multimedia hardware" voor bv. tablets en smartphones er op de markt te vinden is en wat de mogelijkheden van virtualisatie zijn.

Hardware heeft na deze lessen geen werkingsgeheimen meer. Deze module biedt een solide basis voor iedere beginnende programmeur of netwerkbeheerder.

A2 Softwarepakketten

Office 365 is de cloud computing-oplossing van Microsoft voor organisaties die 'het nieuwe werken' willen gaan toepassen. Met Office 365 kunnen alle medewerkers altijd en overal beschikken over al hun documenten en andere informatie die zij nodig hebben. Office 365 combineert vertrouwde Microsoft Office-toepassingen (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, ...) met SharePoint, Skype voor bedrijven en Exchange.

In deze module leer je Office 365 en SharePoint efficiënt in te richten en te beheren zodat je over een doeltreffend informatie- en communicatieportaal beschikt.

Zaken zoals het samenwerken via Office-producten, Office-Web-apps, werken met document sets, metadata, search-functionaliteiten, het rollen- en rechtenmodel, automatisering via werkstromen en de social-computing-functies komen zeker aan bod.

Daarnaast leer je informatiestromen organiseren waarmee het maken, bewerken, opslaan en delen van documenten bijdraagt aan een professionele organisatie.

A3 Communicatie- en organisatietechnieken

In deze korte module komen de volgende items zeker aan bod:

 • een PowerPoint presentatie maken en presenteertechnieken
 • vergader- en rapporteringstechnieken
 • hoe spelen we het vraag- en antwoordspel?
 • hoe een interview of sollicitatie tot een goed einde brengen
 • hoe kan ik mijn boodschap onderbouwen, argumenteren en/of verdedigen

Verder zorgt deze module voor een ideale voorbereiding om je finale presentatie (projectwerk) tot een goed einde te brengen. Op deze manier krijg je de nodige bagage om voor een publiek te spreken.

A4 Multimedia

Je leert in deze module een website maken met HTML5 en CSS3, waarbij ook Javascript aan bod komt. Je leert hoe je gebruik kan maken van een CSS framework en als eindopdracht ontwikkel je zelfstandig een website. We eindigen met het opzetten van een dynamische en functionele website met behulp van een content management systeem (CMS) zoals Joomla.

A5 Programmeren 1

Hier wordt de basis van automatisatie gelegd – er wordt vertrokken vanuit een gaming-context (vb via Scratch of Robomind een spel ontwerpen) om voeling te krijgen met basisconcepten van programmatie.

A6 Programmeren 2

De basisprincipes die bij programmeren 1 geleerd werden, worden hier aan de hand van eenvoudige oefeningen geïllustreerd met een uitgebreidere programmeertaal in een front-end setting (bv Javascript of Typescript of Elm in combinatie met Angular of ReactJs).

A7 IT-organisatie

Het vak IT-organisatie wordt opgesplitst in enerzijds de theoretische benadering van de bedrijfsorganisatieleer en anderzijds de praktische aanpak van een projectplanning. De nadruk ligt vooral op de organisatiestructuren en procestechnieken in een moderne IT-afdeling.

In deze cursus bespreken we de functies die nu in een IT-afdeling voorkomen (zoals junior en senior programmeur, projectleider, enz.). Aan de hand van functieomschrijvingen bieden we je een beeld van hoe een IT-organisatie in de praktijk werkt en hoe je daarin kan functioneren. Je krijgt een kennismaking met de hedendaagse technologieën zoals ITIL, BISML en ASL.

We bekijken hoe je software- en netwerkprojecten kan ontwerpen/begeleiden op basis van methedologieën (zoals Prince2, PMBOK, SCRUM,...), hoe je een business continuity plan opstelt en hoe je via servicecontracten je omgeving "veilig" kan stellen.

Al deze theorie proberen we uit in een "echt" IT-project.

A8 Databanken

Tijdens deze module leer je de onderdelen van een gegevensbank kennen (tabel, record, enz ...) en je wordt vertrouwd met relationele databases. Je leert een informatieanalyse uitvoeren, het probleemdomein in een entiteit-relatie diagram (ERD) gieten en een logisch ontwerp maken. Je leert ook de verschillende normalisatiestappen uitvoeren.

We zetten de theorie om in de praktijk met de SQL-syntax. De Structured Query Language (SQL) is de aangewezen programmeertaal om een databank samen te stellen en te beheren. Je leert databases en tabellen aanmaken, data-integriteit afdwingen met het toepassen van o.a. constraints, defaults, rules en indexen, en tenslotte gegevens opvragen uit de database.

Nu ben je klaar om dé database communicatietaal bij uitstek te gebruiken binnenin iedere programmeeromgeving of binnenin een standalone database. Zo krijg je de nodige kennis om later op grotere systemen op een doeltreffende wijze een databank te implementeren.

A9 Datacommunicatie en netwerken

Deze cursus geeft je een overzicht van de netwerkindelingen en de principes van communicatiesystemen.
Je krijgt inzicht in de verschillende modellen zoals het OSI-lagenmodel en TCP/IP, en je leert logische en fysische adressen onderscheiden. We maken je vertrouwd met brandende onderwerpen zoals internet, intranet, extranet en beveiliging.

A10 Netwerkbeheer 1

In dit onderdeel leer je op een accurate wijze een netwerk opzetten, onderhouden en beheren. Je bent in staat om een netwerk uit te tekenen en actieve componenten te implementeren. Praktisch leer je statische en default routes installeren en verschillende routing protocols activeren. Vlans worden in detail besproken en uitgebreid behandeld in de praktijklessen. Zo gaan we ook dieper in op DHCP access control list en NAT.

A11 Besturingssystemen

Vanuit een kort historisch overzicht waar we schetsen hoe besturingssystemen en hardware zijn geëvolueerd, gaan we over naar een praktische uitwerking van enkele basisconcepten.
We bestuderen hoe we op Windows 8 of een Linux Mint omgeving verschillende theoretische basisconcepten (processen, ineterproces communicatie, scheduling, in- en uitvoer, geheugenbeheer en bestandssystemen) toepassen of terugvinden.

We bekijken welke virtuele installaties mogelijk zijn en hoe we deze kunnen toepassen of implemeneteren in onze eigen lesomgeving.

B1 Analyse

In deze module bekijken we het softwareontwikkelingsproces met nadruk op de analysefase.
Je leert een probleemanalyse uitvoeren en in alle ontwikkelingsfasen doorlopen.
We passen verschillende analysetechnieken toe waarbij we de nadruk leggen op UML (unified modeling language). De belangrijkste diagramtypes worden hiervoor bekeken: klassendiagrammen, toestandsdiagrammen, interactiediagrammen, object- en use-case-diagrammen.

Je leert zowel de technische als functionele analyse van een softwaresysteem uitvoeren. Niet alleen de analysefase maar ook het verdere verloop van de Software Development Life Cycle van een project komt uitgebreid aan bod.

Samen met de modules IT-organisatie en Communicatie- en organisatietechnieken geeft deze module je de mogelijkheid om probleemdomeinen in praktijksituaties te analyseren en uit te werken.

B2 Programmeren 3

Focus op het model van informatie - bouwen en programmeren met een informatiemodel en informatie-uitwisseling (die niet persé altijd in een databank zit).

B3 Programmeren 4

Focus op de backend van een programmeerproject alsook de API-problematiek hiermee verbonden om business logica mee uit te drukken alsook het leren samenwerken in teamverband.

B4 Programmeren 5

Focus op front-end en frameworks in dat verband (zoals Angular, ReactJs, Vue, …).

B5 Projectwerk

De student wordt gevraagd een project zo zelfstandig mogelijk te realiseren (zei het met in overleg en met begeleiding van zijn ‘promotor’). Hij/zij krijgt een aantal talen/frameworks aangeboden met materiaal, maar mag ook andere talen kiezen.

De taal of omgeving is niet de hoofdzaak. Er kan/mag zelfs (liefst) een leerproces binnen het project vallen. Wat telt, is dat de student illustreert zelfstandig een product te kunnen bouwen (met planning, analyse, ontwerp/modellering en uitwerking + documentatie en presentatie).

C1 Beheer van databanken

In deze cursus leer je de elementaire vaardigheden van een databasebeheerder: installatie, configuratie, onderhoud, automatisatie, backup, recovery, security. Replicatie en een hoge beschikbaarheid van de database garanderen, vormen het sluitstuk van deze module.
De SQL-taal uit A8 databanken wordt herhaald en verder uitgebreid met indexen, views, triggers, en stored procedures.

C2 Netwerkbeheer 2

Het netwerkbesturingssysteem dat we in Netwerkbeheer 1 uitvoerig besproken hebben, wordt verder uitgediept. We gaan dieper in op de netwerkrollen van DNS, WINS,...

Je leert de omgeving beveiligen door het gebruik van patching, policies, performance monitor,... We breiden onze omgeving ook uit door een koppeling naar een ander forest en linken deze aan een LINUX-omgeving. Hierin leer je dezelfde componenten installeren (DNS, DHCP,...) als windows.

Je leert meer over automatische deployment van computers en applicaties. We bekijken ook hoe je een webomgeving kan opzetten en deze via (eigen) certificaten beveiligd. Als laatste gaan we onze eigen mailomgeving opzetten.

Op het einde van deze module ben je in staat om zowel in een Windows- als Linux-omgeving de basisnetwerkrollen en een web- en emailomgeving te installeren, configureren, beheren en troubleshooten.

C3 Datacommunicatie

Je leert diverse methoden en technieken die in lokale en (wereld)wijde netwerken gebruikt kunnen worden. Naast de typische terminologie leer je de verschillende communicatiemedia kennen en de soorten interfaces en protocollen voor het gebruik in LAN en WAN-technologieën: VLAN, PPP, PAP en CHAP, ISDN, DDR, IPV6, GRE tunnels, VPN.
Een belangrijk luik behandelt de wireless systemen, die vandaag al een behoorlijk marktaandeel vertegenwoordigen.
We staan ook stil bij de hoge-snelheidsnetwerken (kabel, xDSL, ATM, UMTS,...) en de integratie van stem- en datagegevens (voice over IP, voice over Frame Relay,...).

Ook het aspect security komt zeker aan bod.

Voor wat betreft lokale netwerken leer je in detail link state routing (OSPF en EIGRP) kennen. We gaan ook dieper in op design van een netwerk. Via uitgebreide praktijkopdrachten en een case study leer je troubleshooten en een netwerk kan onderhouden.

C4 Internettechnologie + systeem- en netwerkbeheer

In deze module bestuderen we de actuele IT-hype van virtualisatie.

We maken kennis met de producten van zowel VMware als Microsoft en onderzoeken hoe deze omgaan met server- en desktopvirtualisatie. Daarnaast bekijken we hoe Citrix ons een applicatievirtualisatie aanbiedt en hoe we al dit gaan implementeren in de "public" cloud van Microsoft, nl. Windows Azure.

Als afsluiter leer je deze omgeving tegen de buitenwereld beveiligen via een firewall (Windows/Linux).

C5 Projectwerk en netwerkbeheer

Door middel van een eind- of projectwerk kan je ook in de specialisatie netwerkbeheer aantonen dat alle leerstof door jou werd verwerkt. Je krijgt de mogelijkheid om te bewijzen dat je een (deel van een) opgezet netwerk kan ontwerpen, installeren en op termijn kan beheren.

Vooraleer je dit alles aan een externe jury mag presenteren, begeleiden we je met de analyse, de communicatie met de opdrachtgever, het kiezen en gebruiken van de geschikte beheertool en het projectdossier.

In het avondprogramma van HBO5 Informatica doe je gedurende drie avonden per week een grondige kennis op van de recentste informatietechnologieën. Tijdens de vele labs verbeter je gaandeweg je vaardigheden op het gebied van hard- en software.

Op het einde van de opleiding ben je in staat software te ontwikkelen en/of computernetwerken en servers te beheren.

Vrijwel alle modules worden begeleid door mensen die in het bedrijfsleven of in het hoger onderwijs werkzaam zijn. Met hun ervaring kunnen zijn op een praktische en boeiende manier les geven.

Drie avonden per week te veel? Geen probleem: je kan je studietijd spreiden, aangepast aan jouw ritme.

Na elke module volgt de eindevaluatie. De evaluatie kan zowel schriftelijk als mondeling gebeuren. Voor de geslaagde eenheden krijg je een attest. Zo voel je direct het rendement van de geleverde inspanningen.

Indien je alle modules met succes hebt gevolgd, krijg je een diploma hoger onderwijs informatica.

In de loop van de opleiding maak je een projectwerk onder begeleiding van een docent. Met dit werk toon je aan dat wat je geleerd hebt in een concrete situatie kunt toepassen. Je stelt dit project voor aan een examencommissie.

In samenwerking met Odisee en ict-bedrijf Realdolmen, biedt Lethas nu ook een twee jaar durend dag-programma aan. 

 • Twee dagen per week krijg je les op Campus Brussel van Odisee van docenten met bedrijfservaring. Deze contactmomenten zijn de basis voor het werkplekleren bij Realdolmen. We raden je aan om de lessen goed voor te bereiden zodat de contactmomenten je heel wat kennis en vaardigheden opleveren.
 • Wat je geleerd hebt in de les, kun je nadien verdiepen tijdens de labosessies bij Realdolmen. Ongeveer de helft van de tijd breng je door op de werkplek onder begeleiding van ervaren coaches.
 • We verwachten ook dat je ook heel wat werk zelfstandigverricht: thuis, op de campus en op de werkplek.
 • Regelmatig leg je tests af en bereid je je voor op het behalen van een relevante ICT-certificering.
 • Het opleidingshoofd, het docententeam en de coaches en volgen je gedurende het hele traject. Ze helpen je om je talent zichtbaar te maken en je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Meer informatie over dit dagprogramma

 

Voorwaarde tot deelname aan HBO5 Opleiding Informatica

Toegang via diploma secundair onderwijs (HSO5) of via toelatingsproef (minimum 18 jaar).

Vrijstellingen

Je kan vrijstellingen krijgen op basis van:

 • eerder verworven kwalificaties = EVK (resultaten behaald op hoger onderwijs niveau)
 • eerder verworden competenties = EVC (ervaring / nascholingen)

Breng hiervoor de nodige bewijsstukken binnen. De directeur van het centrum bepaalt volgens de procedure samen met de betreffende docent of de vrijstelling kan worden toegekend. Indien dit het geval is, krijg je hiervan een schriftelijk bewijs.

Waar heb ik les?

Campus Odisee
Stormstraat 2
1000 Brussel

(De exacte lijst lokalen vind je op Smartschool bij HBO5 Informatica cursist info)

Wanneer start de opleiding ?

De cursussen starten begin september

Wanneer heb ik les?

De cursussen worden zowel overdag als s ’avonds gegeven, afhankelijk van je traject. De avondprogramma's worden gegeven op drie of vier lesavonden van 18u tot 21u30. Je vindt de gedetailleerde lessenroosters bij de downloads rechts op deze pagina.

Vraag gerust begeleiding bij het opstellen van een voor jou passend traject.

Klik hier voor een detailoverzicht van alle lesuren en lesplaatsen

 

 

Wat kost de opleiding?

Je betaalt per module waarvoor je je inschrijft. Het maximale inschrijvingsgeld bedraagt 300 € per semester (en maximum 600 € per jaar).

Het inschrijvingsgeld is 1,5 € per lesuur. Het aantal lesuren (lestijden) per module kan je vinden in het structuurschema, (naast " lt " in het vakje van elke module). Bijvoorbeeld, de module "A1 Basiskennis" heeft 60 lesuren. Het inschrijvingsgeld is dan 90 €.

Afhankelijk van je situatie heb je recht op een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld. (Bij een gedeeltelijke vrijstelling betaal je slechts 0,3 € per lesuur.) Bovendien kan je gebruik maken van opleidingscheques. 

En tot slot is er een verplichte kost van 10 € per module (welke de kosten dekt voor het leerplatform, extra kopies, evt. gastsprekers).

Wie krijgt vrijstelling?

Sommige cursisten worden geheel of gedeeeltelijk vrijgesteld van het inschrijvingsgeld:

 • De volledige vrijstelling geldt onder meer voor personen die materiële hulp genieten, een leefloon ontvangen, werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd of in een erkend traject naar werk, inburgeraars en gedetineerden.
 • Cursisten die gedeeltelijk vrijgesteld zijn, betalen 0,30 euro per lestijd. De gedeeltelijke vrijstelling geldt onder meer voor personen die een werkloosheidsuitkering krijgen, of mensen met een functiebeperking. Ook wie vanuit de basiseducatie doorstroomt naar een centrum voor volwassenenonderwijs, kan onder bepaalde voorwaarden van een gedeeltelijke vrijstelling genieten.

Vrijstelling inschrijvingsgeld aanvragen

Om een vrijstelling te bekomen is het belangrijk dat je je aanbiedt in het centrum met het juiste attest. Raadpleeg het overzicht van de attesten waarmee je de gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld kunt aanvragen op: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vrijstelling-van-inschrijvingsgeld-in-het-volwassenenonderwijs


Als werknemer in de private of publieke sector kan je het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs en de door het centrum aangerekende cursuskosten betalen met opleidingscheques. Opleidingscheques vraag je aan bij de VDAB of Actiris.

Meer informatie omtrent hoe & waar opleidingscheques bekomen, vind je op: https://www.belgium.be/nl/Leren/permanente_vorming/opleidingscheques

 

Een rekenvoorbeeld voor een module van 60 lesuren:

Mijn situatie is: Ik betaal:  Ik moet voorleggen:
Ik ben werkloos en ontvang een uitkering ... € 28 (totaal):
€ 18 deels vrijgesteld
+ € 10 verplichte kosten
Een attest van de VDAB / werkloosheids-uitkering, mag niet ouder zijn dan 1 maand op het ogenblik van de inschrijving.
Ik leef van een uitkering van het OCMW ... € 10 (totaal)
= € 0 vrijgesteld
+ € 10verplichte kosten
Recent bewijs van leefloon niet ouder dan 1 maand op het ogenblik van de inschrijving.
Ik werk momenteel ... € 100 (totaal)
= € 90 niet vrijgesteld
+ € 10 verplichte kosten
Niets.
Ik werk momenteel ... en kan opleidingscheques voorleggen. € 100 (totaal)
= € 90 niet vrijgesteld
+ € 10 verplichte kosten

Opleidingscheques.

Indien je de opleidingscheques nog niet aanvroeg moet je eerst € 100 betalen en krijgt u bij het binnenbrengen van de cheques dat bedrag teruggestort op je rekening. Indien je ze al hebt kan dit als betaalmiddel dienen.

 

 • Prijzen behoudens decretale wijzigingen.

Klik hier voor meer informatie over vrijstellingen en opleidingscheques

Troeven van HBO5 Graduaat Informatica op Lethas

✪ De opleiding komt in aanmerking voor betaald educatief verlof
✪ Wie werkzoekende is kan genieten van Actiris- of VDAB- voordelen
✪ Persoonlijke begeleiding & opvolging
✪ Sterke link met het bedrijfsleven - een grote kans op werk
✪ Traject wordt op jouw maat gemaakt
✪ Kleinere lesgroepen - toegankelijker

 

De belangrijke troeven van Lethas in het algemeen:

✪ Bij ons ben je geen nummer
✪ Bereikbaarheid
✪ Ervaren enthousiast team
✪ Dag- en avondaanbod
✪ Flexibele trajecten
✪ Steeds mogelijkheid tot instappen
✪ Digitale schoolborden en leerplatformen
✪ Wie moeite heeft met de Nederlandse taal kan extra taalondersteuning krijgen

Lees meer over de Lethas troeven

 

Inschrijven kan vanaf 6 juni 2017. Graag een afspraak maken per mail of telefoon: 

 walter.vanlievendael@cvolethas.be

 02 210 12 45 

 Odisee, ingang Warmoesberg 43, 1000 Brussel (eerste verdieping)

openingsuren:

 • ma: 13u-17u
 • di: 13u-17u & 18-20u30
 • do: 13-17u (+ elke eerste do ook 18-20u30)

 

Wat breng ik mee bij inschrijving?

 • Identiteitskaart of paspoort of correct visum
 • Kopie van diploma Secundair Onderwijs of gelijkgesteld (Belgisch of een gelijkwaardig- heidsverklaring). Indien niet voorhanden, is een toelatingsproef vereist.
 • Indien van toepassing:
  • Opleidingscheques (zie www.vdab.be/opleidingscheques)
  • (Gelijkwaardigheid van) je hoogst behaalde diploma of diploma secundair onderwijs
  • Attest voor vrijstelling van betaling inschrijvingsgeld
   • Je woont in Brussel:  ben je werkloos en ingeschreven bij Actiris? Heb je recht op een uitkering of ben je in een wachttijd? Breng dan een recent inschrijvingsbewijs mee. Wij doen voor jou een aanvraag tot vrijstelling van betaling inschrijvingsgeld.
   • Je woont buiten Brussel: ben je werkloos en ingeschreven bij VDAB? Heb je recht op een uitkering of ben je in een wachttijd? Breng het formulier “aanvraag van een vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs” mee. Aan de hand van je formulier blijkt of je recht hebt op een vrijstelling van betaling inschrijvingsgeld.
  • Attest andere betalingsvoordelen: mutualiteit, ocmw, ….

(Let wel attesten mogen max. 1 maand oud zijn op moment van inschrijving)

 

Betaling:

 • Enkel met bancontact. Geen cash.
 • Voor iedereen geldt: geen definitieve inschrijving zonder betaling.

 

Afspraak maken:

Om een afspraak te maken, kan je ons bereiken op:

ingrid.mertens@cvolethas.be

02 210 12 45

 

Of stuur ons een berichtje. Dan contacteren wij jou!

Naam:*
E-mail:*
Telefoonnr:
Onderwerp:*
Boodschap:*

* Verplicht in te vullen