Waar schrijf ik me in?

Je kan je inschrijven op één van de secretariaten. 

Welk secretariaat voor welke cursus?

Hoe schrijf ik in? 

Kom naar één van de secretariaten.

Is het de eerste keer? Dan leg je eerst een test af. De testen zijn altijd op afspraak

Bij elke inschrijving vragen wij naar:

 • een geldig identiteitsbewijs of een bewijs van wettig verblijf als je de Belgische nationaliteit niet hebt;
 • de getuigschriften, attesten en diploma’s die je vroeger hebt behaald;
 • attesten voor vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld;
 • eventueel een aanvraag tot vrijstelling;
 • eventueel een aanvraag voor betaald educatief verlof.

Op basis van deze informatie maken we je administratieve dossier in orde. Zo krijg je later een correct diploma en (deel)certificaat.

Je inschrijving is in orde als

 • je op tijd bent ingeschreven: dat kan tot de dag waarop 1/3 van de lessen voorbij is;
 • je het inschrijvingsgeld hebt betaald en/of de juiste documenten voor een (gedeeltelijke) vrijstelling hebt meegebracht;
 • je akkoord gaat met ons centrumreglement;
 • je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en je de eventuele attesten en diploma’s hebt afgegeven;
 • je de Belgische nationaliteit hebt of als je voldoet aan de bepalingen van het wettig verblijf.

Een inschrijving is persoonlijk: je kan dus geen andere persoon inschrijven.

Soms moeten we je identiteit controleren. Daarom moet je altijd je gezicht kunnen tonen: je mag het dus niet bedekken. 

Kan ik met iedere opleiding starten? Zijn er toelatingsvoorwaarden?

Voor het secundair volwassenenonderwijs

Op het moment van je inschrijving moet je 16 jaar oud zijn.

OF je moet 15 jaar oud zijn en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebben gevolgd.

Voor losse modules

Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Iedereen zonder voorkennis kan deze modules volgen.

Voor vervolgmodules

Voor deze modules moet je een basiskennis hebben. 

Je kan meteen starten als

 • je het deelcertificaat of attest van de verplichte voorafgaande module/jaar kan voorleggen (ook van een ander centrum);
 • je een bepaalde titel van beroepsbekwaamheid hebt;
 • de directeur van het centrum beslist dat je op basis van een ander diploma, certificaat of getuigschrift genoeg kennis, vaardigheden en attitudes hebt om in de module te starten. Je kan dan een vrijstelling aanvragen.
 • je slaagt voor een specifieke vrijstellingsproef.

Cursussen Nederlands tweede taal (NT2)

Je kan starten met een cursus Nederlands tweede taal (NT2), ook als je geen studiebewijs NT2 hebt.

Je moet dan eerst een test afleggen. Dat kan in het Huis van het Nederlands of op Campus Landsroem van CVO Lethas. 

Ben je 15 jaar oud? Ook dan kan je starten met een cursus Nederlands. Breng dan  de nodige documenten van je secundaire school mee.

Waar kan ik informatie vinden over de vakantiedagen en het lessenrooster?

Op de 1e lesdag krijg je van je leerkracht een afsprakenkader. Hierin staat informatie over:

 • het begin van het schooljaar en/of de start van de module(s);
 • de planning van de lessen;
 • de vakantieperiode(s) en vrije dagen;
 • de eventuele stageperiodes;
 • de evaluatieperiodes;
 • de attestering;
 • extra ondersteuning en hulp door het Trajectteam.

Gaat de les door op een ander moment? Dan krijg je zo snel mogelijk een bericht van de school.