Internationale projecten

Reizen om te leren

In onze internationale projecten leren we van elkaars beste praktijken, om zo onze eigen werking en expertise te verbeteren, ons onderwijsbeleid te verbreden en CVO Lethas Brussel te wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst. Daar draait het om.

Daarom gaan er jaarlijks groepen docenten & medewerkers op uitwisseling in bevriende scholen in het buitenland. Omgekeerd ontvangen wij met veel plezier buitenlandse delegaties. Wij leren van hen, zij leren van ons.

We slaan bruggen, passen interessante projecten die we in het buitenland zagen in onze lessen toe, en zorgen zo voor innoverend en kwaliteitsvol onderwijs. Een echte verrijking!

CVO Lethas_internationale projecten

Waar vonden we inspiratie?

Vernieuwen is bij Lethas een sleutelwoord. We zijn graag mee met de nieuwste trends op vlak van lesgeven en houden van experimenteren. In Kopenhagen, Denemarken, keken we vol bewondering hoe een complete school op zelfsturende teams draaide: teams van lesgevers die zelfstandig aan projecten werkten, met “eigen” groepjes cursisten, met een minimum aan administratieve rompslomp. De leerresultaten voor de cursisten waren verbluffend, de motivatie bij de leerkrachten zeker ook. We kwamen vol plannen weer thuis!

Ook bij Lethas zijn kortgeschoolde cursisten welkom. Zij leren op een andere manier dan de doorsnee cursist, en dat vraagt een speciale aanpak. Intussen zijn onze lesgevers hier ervaren in, mede dankzij bezoeken aan buitenlandse scholen die zich in hierin specialiseerden. We bezochten scholen in Noorwegen, Finland, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Tsjechië en Italië.

Tweedekansonderwijs is de jongste richting die CVO Lethas aanbiedt. Heb je om wat voor reden dan ook nog geen diploma secundair onderwijs? Bij Lethas krijg je een tweede kans. Een goede reden dus om met buitenlandse collega’s uit te wisselen. Onze professionele nieuwsgierigheid bracht ons naar Noorwegen en Duitsland.

We leerden er veel over trajecten op maat, over het nut van mensen motiveren, taalcoaching, zelfevaluatie, werken met kleine groepen, …

We vinden het ontzettend belangrijk dat onze leerkrachten voortdurend werken aan hun competenties in functie van hun lesopdrachten. Hiertoe rollen we heel wat professionaliseringsprogramma’s uit en organiseren we interne en externe nascholingsprogramma’s.

Na een noodgedwongen pauze door Covid-19 gaan we verder op de ingeslagen weg. In het schooljaar 2021-2022 willen graag:

  • de kwaliteit van onze lessen Nederlands aan hooggeschoolde anderstaligen verhogen. Hiertoe willen we een collega de kans geven om 60 dagen lang colleges in het Hoger onderwijs van Finland te volgen en eventueel bij te staan bij het lesgeven van lessen Nederlands aan hooggeschoolde anderstaligen
  • werken rond virtuele mobiliteit en digitale leermiddelen. We sturen daarom een collega naar een centrum voor volwassenenonderwijs in Finland, Denemarken, Noorwegen of Zweden voor een job shadowing van 60 dagen
  • onze organisatie sterker maken in haar strijd tegen racisme. Hiertoe willen we 2 leerkrachten op cursus sturen naar Ijsland. 
  • onze cursisten holistisch benaderen. Niet alleen wat de evaluatie betreft, maar ook in de dagelijkse omgang. We willen ons bekwamen in conflicthantering en werken aan onze emotionele geletterdheid. Hiertoe willen we 2 leerkrachten op cursus sturen naar Firenze of Barcelona.


Wat brachten we mee naar huis?