International Projects

For more information please contact Mr Kris De Nys via kris.denys@cvolethas.be or by phone +32497/59.96.77.

Visie en strategie

CVO Lethas Brussel beweegt zich in een steeds veranderde samenleving. Niet enkel in de lokale en regionale onderwijscontext, maar ook in een Europese context. Europa is als een vat van kennis op onderwijskundig, economisch en sociaal vlak. Leren van elkaars beste praktijken om zo de eigen werking en expertise te verbeteren, het onderwijsbeleid te verbreden en CVO Lethas Brussel te wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst. Daar draait het om.

Door medewerkers en cursisten van CVO Lethas Brussel te betrekken – zowel inhoudelijk als via internationale uitwisselingen - bevorderen we het formeel, non-formeel en informeel leerkader: internationalisering als gewaardeerde competentie van alle onderwijzend personeel en van cursisten op weg naar de arbeidsmarkt van morgen.

CVO Lethas Brussel bestaat uit een diversiteit aan campussen, opleidingen, medewerkers en cursisten. Internationalisering slaat bruggen tussen deze rijkdom aan diversiteit door samenwerkingen te stimuleren en expertisegebieden samen te brengen.

Door de opstart van de Dienst Projecten en Internationalisering en dankzij de expertiseopbouw, zijn werking en medewerkers, zijn we een betrouwbare en professionele projectpartner voor lokale, regionale en internationale externen.

Op basis van deze visie formuleren we volgende strategische doelstellingen:

SD 1. Onze organisatie leert binnen een steeds veranderende samenleving. Internationalisering draagt bij tot open, innoverend en kwaliteitsvol volwassenenonderwijs.

SD 2. Internationalisering draagt bij tot een cultuur van duurzame individuele, sociale en professionele ontwikkeling bij cursisten en medewerkers.

SD 3. Internationalisering slaat bruggen.

SD 4. CVO Lethas Brussel is een betrouwbare en professionele gesprekspartner.

"Building Quality in Second Chance Education for Adults" / "Kwaliteitsopbouw in het tweede kans onderwijs"

Short summary (English)

CVO Lethas Brussels has the opportunity to set up and to implement a new department, which is second chance education. Changes of curricula, didactical and methodical innovations, working with a second chance education team will be  the most important challenges. 

We would like to learn from professional experts in Germany and Norway. We are interested in how they are organising this field of adult education. 

Our team has just started in this particular field of education and after this school year we are eager to learn from two other educational centres that will provide us  plenty of experience in working with a second chance education team. We will send two project teams (3 teachers and 1 staff member) to Mannheim, Karlsruhe and Oslo for a week to visit these adult education centres and we will prepare those two teams in order to work more efficiently during this week.

In advance we will work out a program with our German and Italian partner, in order to find out how we can elaborate on this theme and how we will evaluate and communicate the results in our centre. We really would like to enforce our second chance education team. We are convinced that teachers are going to feel much more involved and connected due to the fact that they will be made responsible for much more than only teaching. They will have to learn to organise themselves, coordinate their class groups and the didactical approaches.

Thanks to these study visits and field inspections we are confident, that our teachers will have gained a lot of information so that they will be more motivated to work together with their colleagues. After working with our new second chance education team a while, our staff will be enthusiastic to inform other centres of adult education about our experience in second chance education team.

Waarom dit project?

De kwalitatieve en kwantitatieve uitbouw van de afdeling Tweede Kans Onderwijs (TKO).

CVO Lethas Brussel is een nieuwkomer als het over tweedekansonderwijs gaat. We verkregen deze onderwijsbevoegdheid maar net en willen deze afdeling kwaliteitsvol uitbouwen. Graag willen we onze voltallige staf van het TKO betrekken bij dit project. Het lesgeven aan het TKO vergt een aanpak op maat van de cursist, organisatorische en didactisch. Graag willen we van onze Europese partners te weten komen welke aanpak zij verkiezen, waarom ze voor deze specifieke aanpak hebben gekozen en willen we kennismaken met hun succesvolle resultaten. Als beginnende organisatie stellen we ons graag open en zijn we bereid te investeren in deze afdeling.

Wie zijn onze partners?

Logo Oslo Utdanningsetaten | Oslo kommune
Postadresse: UDE, Oslo VO Sinsen, Pb. 6127 Etterstad, 0602 OSLO
Besøksadresse: Lørenveien 11, 0585 Oslo
Sentralbord:23 46 67 00, Mobiltlf.41472904
Mail: ashild.herredsvela@ude.oslo.kommune.no
https://sinsen.oslovo.no/

De verschillende centra voor tweede kans in Oslo, Skulerud, Rosenhof en Ude, staan borg voor een gedegen uitbouw van hun versie op tweedekansonderwijs. De aanpak die zij hebben in verband met cursisten en leerlingen die op één of andere manier zijn uitgevallen wordt gegarandeerd een van de zaken die we willen ontdekken. Het Volkshochschulverband Baden - Würtenberg groepeert alle Volkhochschulen uit deze deelstaat. Deze staan in voor talloze opleidingen en cursussen; De Volkshoheschulen van Mannheim en Karlsruhe hebben een gereputeerde werking wat tweedekansonderwijs betreft. Het zullen bij uitstek deze centra zijn die onze staf in Duitsland wil bezoeken. We zullen vooral het personeel van het tweedekansonderwijs in de VHS Mannheim en VHS Karlsruhe ontmoeten. Zowel leerkrachten als het leidinggevend en coördinerend personeel zullen hun ervaringen en kennis met ons delen.

Mobiliteiten en acties

Voorbereiding (2 maanden voor het studiebezoek)

De deelnemers kregen achtergrondinformatie over de Duitse/Noorse partner, werden ingelicht over de bedoelingen van het project, ze bepaalden zelf wat ze wilden leren, welke problemen ze wilden aankaarten tijdens het bezoek welke verwachtingen ze hadden van dit studiebezoek.

Ze overlegden samen met de Duitse of Noorse organisatie, de directie en de Dienst Internationalisering over de organisatie en het programma van dit studiebezoek. Welke acties op welk moment en waarom?

Bezoek (vijf dagen)

De deelnemers maakten eerst kennis met de verantwoordelijken van het centrum, met de visie en de missie en de reden waarom het centrum een bepaalde werking hanteert. Zij woonden ook heel wat lessen tweedekansonderwijs bij en ontdekten zo de praktische voordelen waarom het werken met een specifiek TKO - team een verantwoorde keuze is. Zij kregen dagelijks de kans om met collega-deelnemers en met verantwoordelijken en docenten te reflecteren over wat ze gezien en geleerd hadden en wat ze als innoverend en nuttig beschouwden voor het eigen centrum.

De thuiskomst

De deelnemers bespraken het bezoek met elkaar en met de dienst Internationalisering in de schoot van de Werkgroep Internationalisering. In welke mate moet het tweede bezoek (Duitsland) worden bijgestuurd of gewijzigd, welke thema's moeten dieper worden uitgewerkt en welke eventueel worden afgevoerd? Ons eerste bezoek aan Oslo vond plaats in de week van 12 mei tot 19 mei 2019 en het tweede bezoek aan de Duitse partners in de loop van de maand september 2019.

 

Previous projects

september 2016 - august 2018

Roskilde

CVO Lethas Brussels wants to respond to several actual challenges in adult education. First of all, we are gradually faced with an increasing number of people who are known as slow learners. A second actual difficulty is the fact that we are receiving more refugees coming from conflict areas or war zones. Therefore we have to carry out quite a lot of innovations in the nearby future. Changes of curricula in the second language courses, didactical and methodological changes, working with slow learning people and refugees and professionalizing our teachers to work with these new target groups, will be the most important and challenging ones.

Action 1Manage change

Action 1

 

As a result, we would like to professionalize our members of staff. Once the management staff members will have visited 4 distinct centres working with slow learners they

- Will develop an awareness of:

o The necessity of altering the system in working with slow learners

o The need for proactive change management according to working with slow learners

- Will develop an understanding of:

o The nature of change

o The complexity of change

o The link between change, learning and leadership

- Will develop a set of skills and competences that change agents need to possess.

- Will be able to deploy strategies to introduce, implement and institutionalize change.

Once the 2nd language teachers and coordinators will have visited 4 distinct centres working with slow learners they

- will have a better understanding of the concept of "slow learner"

- will get acquainted with several appropriate work formats for slow learners

- will be aware that adapted work formats for slow learners generate better results

- will be aware of the added value of special work formats for slow learners

- will develop skills to work with slow learners

- Will be able to deploy strategies to introduce, implement and institutionalize new work forms to work with slow learners. (only for coordinators)

Action 2

Consequently, we would like to professionalize our members of staff. 

Once the management staff members will have visited 4 distinct centres working with many refugees they

- Will develop an awareness of:

o The necessity of altering the system in working with refugees

o The need for proactive change management according to working with refugees

- Will develop an understanding of:

o The nature of change

o The complexity of change

o The link between change, learning and leadership

- Will develop a set of skills and competences that change agents need to possess.

- Will be able to deploy strategies to introduce, implement and institutionalize change.

 

Once the 2nd language teachers and coordinators will have visited 4 different centres with a lot of refugees they

- will have a better understanding of the concept "refugee"

- will be acquainted with several adequate work formats for refugees

- will be aware that adapted work formats for refugees generate better results

- will be aware of the added value of special work formats for refugees

- will develop skills to work with refugees (psychological skills, dealing with traumas, introducing moral values without generating conflicts.)

- Will be able to deploy strategies to introduce, implement and institutionalize new work forms for refugees. (only for coordinators)

Methodology

The interactive study visit is prepared and monitored by the host and the participants.  The study visit of the daily life in the European adult centre allows teachers to participate actively, as a result of which participants will be able to integrate new knowledge, understanding and skills into their existing directory.

Follow-up

An e-learning environment is at the disposal of participants and all members of the school.  This will enable them to keep in touch with hosts and with other participants after the course. It will also enable them to download relevant documents that will be posted on the e-learning environment and be informed of future initiatives and developments in the area of working with slow learners or refugees

Certification

Certificate of attendance including a description of objectives.

Agreements with the partner

We will make an agreement with 4 selected centres. The Work groups Slow learners and Refugees will select these centres out of our existing European Network and will also attract new partners thanks to the EPALE website.

september 2015 - august 2016

CVO Lethas Brussels has to implement quite a lot of changes in the nearby future. Changes of curricula in the second language courses, didactical and methodical changes, working with self-steering teams and professionalizing our track guidance services are the most important ones. 

Action 1

Therefore we would like to professionalize 2 members of our management staff. They will assist at the course LEADING INNOVATION IN EDUCATION in Prague (CZ)

VSKO/DNI sent us the following information about this course :

Delegates will be asked to write a short case study prior to the course. They will get access to the SharePoint on which there will be some pre-course reading materials available.

Participants:

- Will develop an awareness of:

o The unavoidability of change

o The need for proactive change management

- Will develop an understanding of:

o The nature of change

o The complexity of change

o The link between change, learning and leadership

- Will develop a set of skills and competences that change agents need to possess.

- Will be able to deploy strategies to introduce, implement and institutionalize change.

- Will be able to use intelligently supporting instruments, and gear them to their specific needs and contexts.

- Will visit a school in the Czech Republic with the focus on change management.

- Will have the opportunity to confer with other change agents throughout Europe on matters of best practice in general and specific in change management.

Methodology

The guiding methodological principle of the course will be ‘practice what you preach’: the tutor team will apply the principles underlying effective IST to this particular course. Among other things this means that the methodology of the course is based on the constructivist learning principle, which allows for active and interactive participation, as a result of which participants will be able to integrate new knowledge, understanding and skills into their existing repertoire.

Follow-up

An e-learning environment (SharePoint) is at the disposal of participants. This will enable them to keep in touch with tutors and with other participants after the course. It will also enable them to download relevant documents that will be posted on the e-learning environment and be informed of future initiatives and developments in the area.

Certification

Europass Mobility certificate – Certificate of attendance including a description of objectives.

Agreements with the partner

In order to offer your organization high quality IST courses for your staff, DNI organizes the IST and makes an agreement with your organization. The two members of the management staff will be able to integrate the change management skills in their daily career because all changes must be implemented in the nearby future.

Action 2 & 3

After a rather successful cooperation and with the support of Flanders Synergy CVO Lethas Brussels wants to implement more self-steering teachers teams in its second language department and wants to professionalize its Track Guidance Services.

Self-steering teacher teams

Within a few years we have already reached ten teachers who are trying to work in team and trying to define this different approach. Now we would like to acquire information from an educational centre with more than 10 years experience in working with self-steering teams. We will send two learning teams (6 teachers and 2 staff members) to Copenhagen for a week to visit VSK and we will prepare those two teams in order to work more efficiently during this week. In advance, we will work out a program with our Danish partner, so we know how we will work on this theme and how we will evaluate and disseminate our results in our centre. We really want to install more self-steering teams. We are convinced that teachers are going to feel much more involved and connected due to the fact that they will be made responsible for much more than only teaching. They will have to learn to organise themselves, coordinate their class groups and the didactical approaches. They will be responsible for classrooms, media, and so on. We believe that teachers working in self-steering teams are much more motivated and involved in their daily career. Thanks to these study visits and field inspections we are confident, that our teachers will have gained a lot of information so that they will be more motivated to make this switch and to work together with their colleagues.   After working with our self-steering teams a while, our staff will be enthusiastic to inform other centres of adult education about our experience of working with self-steering teams.

Track Guidance Service

CVO Lethas Brussels wants to professionalize its Track Guidance services. Therefore, we are sending  4 track guiders to The Lancashire College in Chorley (UK). This Adult Education Centre has built up a high quality Track Guidance System. After this study visit we would like to expand our Track Guidance Services sustainably so that our students will find the appropiate course and can even practice their new acquired skills.

Professionalisering leerkrachten

We vinden het ontzettend belangrijk dat onze leerkrachten voortdurend werken aan hun competenties in functie van hun lesopdrachten. Hiertoe rollen we heel wat professionaliseringsprogramma’s uit en organiseren we interne en externe nascholingsprogramma’s.

Het is in dit kader dat wij als directie graag de collega’s naar buitenlandse partners sturen om er te werken aan hun competenties. Al jaren stuurden we tientallen collega’s naar verschillende Europese partners Dit jaar wilden we de persoonlijke leernoden van onze lesgevers een kans geven voor zover ze zich in functie van hun lesopdrachten situeren.

In samenwerking met de directieraad selecteerde de werkgroep 4 thema’s waar we de nadruk willen op leggen:

Actie 1

We willen de kwaliteit van onze lessen Nederlands aan hooggeschoolde anderstaligen verhogen. Hiertoe willen we een collega de kans geven om 60 dagen collega’s in het Hoger onderwijs van Finland te volgen en eventueel bij te staan bij het lesgeven van lessen Nederlands aan hooggeschoolde anderstaligen.

Actie 2

We willen nagaan hoe het in gebruik nemen van een elektronisch platform een bijdrage kan leveren in het organiseren van afstandsonderwijs. We sturen daarom een collega naar een centrum voor volwassenenonderwijs in Finland, Denemarken, Noorwegen of Zweden voor een job shadowing van 60 dagen. Deze collega krijgt als opdracht om na te gaan in welke mate een elektronisch platform een bijdrage kan betekenen in functie van afstandsonderwijs voor onze specifieke doelgroepen en cursussen.

Actie 3

Onze leerkrachten komen voortdurend in aanraking met vormen van racisme en discriminatie bij hun cursisten. We willen onze organisatie graag gevoeliger maken voor deze problematiek en sterker maken in haar strijd tegen racisme.

Hiertoe willen we 2 leerkrachten op cursus sturen naar Ijsland. Deze organisatie wordt ruim gewaardeerd voor de kwaliteit van deze cursus. We hechten vooral belang aan het feit dat technieken niet alleen theoretisch wordt aangereikt maar vooral worden ingeoefend waardoor ze veel beter leiden tot competentieverwerving bij onze leerkrachten.

Actie 4

In dezelfde lijn, maar wat breder qua aanpak willen we als centrum† onze cursisten holistisch benaderen. Dit niet alleen wat de evaluatie betreft maar vooral ook in de dagelijkse omgang met hen. We willen hiertoe nagaan welke klasstrategieën ons helpen ons doel te bereiken. We willen ons bekwamen in conflicthantering en willen werken aan onze emotionele geletterdheid. Hiertoe willen we 2 leerkrachten op cursus sturen naar Firenze of Barcelona, (zelfde cursus)

Op dit ogenblik is het wachten op het groen licht van de experten en het agentschap Epos of we dit project mogen opstarten.

Firenze