Specifieke Lerarenopleiding (SLO) in Brussel - CVO Lethas

Lerarenopleiding  - Wat zeggen onze studenten?

Wij zijn natuurlijk enthousiast over onze lessen.

Maar wat zeggen onze studenten zelf over de verschillende modules? Lees het hier:

Een lerarenopleiding is de beste assertiviteitscursus die er is.
Stephanie Büchler
Ik sta niet meer voor de klas, maar in de klas.
Els Mot
Doorheen de module van groepsmanagement ontdekte ik meer en meer welk effect mijn persoonlijkheid heeft op het klasgebeuren.
Lies Engelen
Als toekomstige leerkracht is het belangrijk dat je inzicht krijgt in de psychologische leefwereld van de adolescent. Deze module helpt jou hierbij door concrete capita selecta uit de belangrijkste stromingen in de psychologie aan te bieden. Aan de hand van deze kennis kan je natuurlijk ook aan zelfreflectie gaan doen!
Frank Vanachter (over de module "Psycho-pedagogische competentie")
Je “wordt” geen leerkracht. Door de verschillende modules heen, werk je aan de vaardigheden die je al hebt en ontwikkel je op een concrete manier de know-how om als leraar-coach iets te betekenen tijdens je toekomstige lessen.
Anja Vos
In de module DC Algemeen wordt er een stevige basis aangereikt door kennis te maken met het theoretisch kader betreffende het onderwijsleerproces. De principes van de constructivistische leertheorie komen hier aan bod. Hiermee wordt de aanzet gegeven om het leren te zien als een actief en constructief proces. Deze tools helpen je op weg om krachtige leeromgevingen te creëren. Het belang van goede lesvoorbereidingen te maken komt op de voorgrond in deze module. Hierdoor verkrijg je als beginnende leerkracht een goed overzicht op het totale lesgebeuren. Er wordt ingegaan op het inhoudelijke vlak, het verloop en de organisatie van de les. Deze elementen maken dat je op een professionele manier voor de klas staat. Deze module staat garant voor het verkrijgen van 'shining eyes' en de passie voor het eigenlijke lesgeven. De onderwijsmicrobe laat je niet meer los. Als voltijds werkend personeelslid in de privesector is de combinatie van studeren en werken niet altijd evident. Je dient dan ook een stevig zelfmanagement aan de dag te leggen. De interactie tussen de docent en de medestudenten onderling is zo stimulerend en motiverend dat elk lesmoment je een mentale boost geeft.
Krisje Van den Bossche
Je wordt gestimuleerd deze workshops op een interactieve manier aan te pakkenen daarbij je eigen creativiteit aan te spreken. Dit maakt de lessen erg boeiend, waardoor je met plezier elke week naar de les gaat. Bovendien leer je om te gaan met moeilijke thema's en hoe je deze thema's kan aanpakken in de school of klas. Een erg afwisselende, dynamische en interessante module dus!
Stefanie Kennes (over de module "Begeleiding")
Er wordt tijdens de DCO opleiding zowel aandacht gegeven aan het zelf lesgeven als aan het volgen van de lessen van collega’s. Ik waardeerde ook heel in het bijzonder de samenwerking tussen de leerkrachten van de verschillende disciplines.
Mohammed Ben Siamar