Logo lift BRUSSEL

Via LIFT BRUSSEL wil de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) een Brusselse werking ontwikkelen die zich richt tot jongeren en jongvolwassenen die op eigen tempo een diploma secundair onderwijs willen behalen, voor zover het hun in het gewone schoolse circuit niet gelukt is.

Visie

LIFT vertrekt vanuit volgende visie: We willen jongeren en jongvolwassenen begeleiden en ondersteunen in functie van een belangrijke kwalificatie, het diploma secundair onderwijs. Er wordt vertrokken vanuit een waarderende, motiverende aanpak om deze jongeren te helpen in hun zelfontwikkeling en ontplooiing. Hierbij wordt er op maat van het individu gewerkt.

Principes

LIFT probeert deze visie te realiseren via volgende principes:

 • les in kleine groepen.
 • aanbieden lesmateriaal.
 • studiebegeleiding op maat.
 • toetsmateriaal om kennis en niveau voor module te toetsen.
 • begeleiding naar examens bij examencommissie.
 • ondersteuning bij aanvraag vrijstellingen, leerplichtcontrole, kinderbijslag.

 

LIFT, een uniek project voor Brussel

 • LIFT biedt ondersteuning en begeleiding voor jongeren vanaf 16 jaar om het diploma SO te behalen via de examencommissie.
 • coaching/begeleiding schoolse vaardigheden.
 • coaching/begeleiding niet-schoolse vaardigheden.

LIFT BRUSSEL richt zich op:

 • jongeren vanaf 16 jaar en jongvolwassenen.
 • die in Brussel wonen en uitstromen uit het Nederlandstalig onderwijs na het behalen van de tweede graad.
 • die buiten Brussel wonen maar school hebben gelopen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
 • die een diploma secundair onderwijs willen behalen, maar geen aansluiting vinden bij het reguliere onderwijs.
LIFT Brussel biedt momenteel begeleiding voor de hoofdvakken van de derde graad ASO (humane wetenschappen) en TSO/BSO richtingen.
De ondersteuning geldt voor de derde graad. Kandidaten moeten de tweede graad effectief behaald hebben in het regulier traject.