Logo lift BRUSSEL

Via LIFT BRUSSEL wil de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) een Brusselse werking ontwikkelen die zich richt tot jongeren en jongvolwassenen die op eigen tempo een diploma secundair onderwijs willen behalen, voor zover het hun in het gewone schoolse circuit niet gelukt is.

Visie

LIFT vertrekt vanuit volgende visie: We willen jongeren en jongvolwassenen begeleiden en ondersteunen in functie van een belangrijke kwalificatie, het diploma secundair onderwijs. Er wordt vertrokken vanuit een waarderende, motiverende aanpak om deze jongeren te helpen in hun zelfontwikkeling en ontplooiing. Hierbij wordt er op maat van het individu gewerkt.

Principes

LIFT probeert deze visie te realiseren via volgende principes:

 • les in kleine groepen.
 • aanbieden lesmateriaal.
 • studiebegeleiding op maat.
 • toetsmateriaal om kennis en niveau voor module te toetsen.
 • begeleiding naar examens bij examencommissie.
 • ondersteuning bij aanvraag vrijstellingen, leerplichtcontrole, kinderbijslag.

LIFT, een werking met twee sporen

1. Diploma secundair onderwijs via de Vlaamse examencommissie (VEC)

LIFT biedt ondersteuning en begeleiding voor minderjarige jongeren om het diploma SO te behalen via de examencommissie.

 • coaching/begeleiding schoolse vaardigheden.
 • coaching/begeleiding niet-schoolse vaardigheden.
 • materiaalontwikkeling.
 • netwerk(beleid) en samenwerking.
 • interne professionalisering.
2. Diploma secundair onderwijs via tweedekansonderwijs (TKO)

LIFT biedt ondersteuning en begeleiding voor meerderjarige jongeren op het diploma secundair onderwijs te behalen via tweedekansonderwijs.
Het TKO biedt je de mogelijkheid een door de overheid erkend diploma secundair onderwijs te behalen. TKO is flexibel georganiseerd: je stelt een pakket samen met veel of weinig uren les en er is de mogelijkheid tot het krijgen van vrijstellingen.

Naast groepsbegeleiding richt de werking zich ook op individuele begeleiding van zorgleerlingen.
LIFT BRUSSEL richt zich op:

 • jongeren vanaf 16 jaar en jongvolwassenen.
 • die in Brussel wonen en uitstromen uit het Nederlandstalig onderwijs.
 • die buiten Brussel wonen maar school hebben gelopen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
 • die een diploma secundair onderwijs willen behalen, maar geen aansluiting vinden bij het reguliere onderwijs.