Logo lift BRUSSEL

Via Lift BRUSSEL wil de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) een Brusselse werking ontwikkelen die zich richt tot jongeren en jongvolwassenen die op eigen tempo een diploma secundair onderwijs willen behalen, voor zover het hun in het gewone schoolse circuit niet gelukt is.

Visie

Lift vertrekt vanuit volgende visie: we willen jongeren en jongvolwassenen begeleiden en ondersteunen in functie van een belangrijke kwalificatie, het diploma secundair onderwijs. Er wordt vertrokken vanuit een waarderende, motiverende aanpak om deze jongeren te helpen in hun zelfontwikkeling en ontplooiing. Hierbij wordt er op maat van het individu gewerkt.

Principes

Lift probeert deze visie te realiseren via volgende principes:

  • aanbieden lesmateriaal.
  • studiebegeleiding op maat.
  • vakinhoudelijke ondersteuning door een leraar.
  • begeleiding naar examens bij examencommissie.
  • ondersteuning bij aanvraag vrijstellingen, leerplichtcontrole, kinderbijslag.

 

Lift, een uniek project voor Brussel

Lift BRUSSEL biedt:

  • ondersteuning en begeleiding voor jongeren vanaf 16 jaar om het diploma SO te behalen via de examencommissie.
  • coaching/begeleiding bij schoolse vaardigheden.
  • coaching/begeleiding bij niet-schoolse vaardigheden.

Lift BRUSSEL richt zich op jongeren vanaf 16 jaar en jongvolwassenen. Lift biedt begeleiding voor alle vakken van de derde graad ASO humane wetenschappen. De ondersteuning geldt voor de derde graad. Kandidaten moeten in het bezit zijn van een attest van de tweede graad. Om te kunnen starten bij Lift moet je ingeschreven zijn bij de examencommissie voor de richting Humane Wetenschappen.