Medisch administratief assistent

Tweedekansonderwijs

Interesse in gevarieerd administratief werk in de gezondheidszorg?

Dan past deze opleiding bij jou!

Als medisch administratief assistent kan je aan het werk in een ziekenhuis, bij een dokter of in een groepspraktijk.

Je beantwoordt de telefoon en je legt de afspraken vast voor consultaties en opnames.

Je ontvangt de patiënten en zorgt voor de voorbereiding, de samenstelling, bijwerking en klassering van medische dossiers.

Je beheerst de medische terminologie, zodat je deze kan gebruiken in brieven en verslagen.

Je staat voortdurend in contact met de patiënten en het medisch team.

Meestal werk je alleen of in een klein team.

Combineer je deze opleiding met de Aanvullende Algemene Vorming, dan behaal je je diploma secundair onderwijs.


Wat leer je in deze opleiding?

Deze module is een korte introductie op de module digitale administratieve vaardigheden. Je maakt kennis met de verschillende kantoorsoftwareprogramma’s. Je leert vlot teksten typen en leert de basisvaardigheden om aan de slag te gaan met een computer.

In deze module maak je uitgebreid gebruik van de verschillende kantoorsoftwareprogramma’s. Je leert hoe je zelfstandig uitgebreide en gespecialiseerde administratieve taken moet uitvoeren. De nadruk ligt op efficiënt, kwaliteitsvol en zorgvuldig werken.

In deze module leer je hoe je de doktersagenda beheert en consultaties kan voorbereiden. Daarbij sta je in voor de planning, maar ook voor het verwerken van de gegevens van de patiënt. Je leert standaardverslagen verwerken en administratie uitvoeren.

In deze module leer je hoe je correct omgaat met medisch materiaal en leer je hoe je dit materiaal steriliseert. Ook het voorbereiden van een consultatie en het organiseren van de wachtkamer horen bij de praktische ondersteuning. Tenslotte leer je hoe je de voorraad in een ziekenhuis of dokterspraktijk beheert. 

Je leert op een professionele wijze omgaan met de vragen van de zorgvrager. Daarbij leer je hoe je discreet kan handelen volgens de beroepsethiek en organisatiegebonden gedragscode. Je leert ook hoe je een consultatie voorbereidt en efficiënt organiseert.

In deze module krijg je inzicht in de Belgische gezondheidswetgeving. Je leert hoe je standaardformulieren (mutualiteiten, RIZIV …) moet opstellen en invullen in functie van de terugbetaling of vergoeding van de patiënt. Ook het bijhouden van veranderingen in de gezondheidssector zijn een belangrijk onderdeel van deze module.

Je leert hoe je in het Nederlands op een professionele en zakelijke manier kan communiceren. Daarbij is er aandacht voor zowel de schriftelijke communicatie (e-mails, verslagen, brieven…) als de mondelinge communicatie (telefoongesprekken, face-to-facegesprekken zoals het onthaal…).

In deze module leer je zakelijk communiceren in het Frans.

In deze module leer je zakelijk communiceren in het Engels.

Je leert eerste hulp verlenen in noodsituaties. Aan de hand van praktische inoefening leer je de basisprincipes en regelgeving rond EHBO.

Tijdens je stage pas je de aangeleerde kennis toe in de praktijk. Je voert de medisch-administratieve taken uit, je oefent een vlotte communicatie met zowel collega’s als patiënten in. Samengevat leer je je eigen deskundigheid vergroten.