Over CVO Lethas

Welkom bij Lethas: het grootste centrum in het hart van Brussel, met jaarlijks meer dan 9000 studenten.

Het studieaanbod van ons centrum omvat verschillende studiegebieden:

  • Nederlands voor Anderstaligen (NT2 = Nederlands Tweede Taal), Frans, Engels
  • Tweedekansonderwijs
  • TSO3 ICT

CVO Lethas Brussel verwoordt zijn missie krachtig in één volzin :

IK BOUW EEN TOEKOMST MET JOU

IK

“Ik” drukt een duidelijk persoonlijk commitment uit en staat voor de cursist, de personeelsleden en het bestuur. Iedereen wordt persoonlijk aangesproken om haar of zijn competenties in te zetten. In ons centrum stimuleren en begeleiden de betrokkenen elkaar in hun keuzes voor levenslang en levensbreed leren binnen de uitdagende context die Brussel biedt.

Ik BOUW

“Bouwen” is het stapsgewijs realiseren van een droom. Bouwen doen we gefundeerd, duurzaam en verankerd. Maar ons huis is nooit af. In het kader van onze onderwijskundige en maatschappelijke opdracht ondersteunen we volwassenen in hun ontwikkeling. We organiseren gedifferentieerde kwalitatief hoogstaande opleidingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
We pakken dit eigentijds en groepsgericht aan met oog voor elk individu.

Ik bouw EEN TOEKOMST

We bouwen met zijn allen aan een toekomst, die iedereen persoonlijk kan invullen. We reiken cursisten uit elk studiegebied de vaardigheden en de kennis aan om een betere toekomst dichterbij te brengen.
Dit geldt ook voor leerkrachten en andere medewerkers. We maken allemaal graag tijd vrij voor verdere professionalisering. We streven ernaar om mensen duurzaam in te zetten waarbij hun welbevinden richtinggevend is.
Vanuit een christelijke inspiratie levert CVO Lethas Brussel als pedagogische eenheid van de vzw Sint-Goedele Brussel een fundamentele bijdrage tot meer welzijn en minder verzuring in onze samenleving.

Ik bouw een toekomst MET

Niet “voor” jou maar “met” jou want in een leergemeenschap leert iedereen van elkaar. Daarnaast leren wij van de expertise die werd opgebouwd buiten onze muren: op Brussels, Vlaams en internationaal niveau.

Ik bouw een toekomst met JOU

Op een vertrouwelijke, veilige en respectvolle manier willen we een weg gaan met jou, wat je culturele achtergrond, moedertaal of opleidingsniveau ook is. Elke betrokkene bouwt mee aan haar of zijn toekomst.