Privacy & Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

CVO Lethas Brussel respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van zijn medewerkers, cursisten en bezoekers.
De persoonsgegevens die je ons bezorgt via de website, gebruiken wij alleen voor de goede werking van CVO Lethas Brussel.

CVO Lethas Brussel zal de persoonsgegevens van de gebruikers niet aan derden verkopen of bezorgen zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft het recht om kennis te nemen van zijn persoonsgegevens en is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, kosteloos te laten verbeteren.

Hieronder vindt u meer informatie over ons privacy-beleid.

 1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

CVO Lethas stelt uw interesse in haar activiteiten en uw bezoek aan haar website op prijs. Wij vinden het belangrijk dat u zich niet onzeker voelt bij het bezoeken van onze website en willen ervoor zorgen dat het duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt.

Uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mail adres, zullen als volgt worden gebruikt:

 • informatie die u ons geeft, met als doel informatie van ons te verkrijgen, slaan we op om uw informatieaanvraag te kunnen uitvoeren
 • informatie die u ons geeft in het kader van een sollicitatie, slaan we op en behandelen we met dat doel voor ogen met uiterste zorgvuldigheid
 • de opgeslagen informatie zullen we ook aanwenden om via bezoekersanalyses onze website verder te optimaliseren
 • we zullen uw gegevens gebruiken om u in de toekomst over CVO Lethas en haar producten/diensten op de hoogte te houden. Als u wenst dat uw gegevens hiervoor niet (meer) gebruikt worden, dan kan u ons dat melden
 • we zullen uw persoonlijke informatie niet ter beschikking stellen van of verkopen aan derden, die geen onderdeel of directe partner van CVO Lethas zijn.

Onze website bevat links naar niet – CVO Lethas websites. CVO Lethas is niet verantwoordelijk voor de manier waarop in deze websites met de persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in een bestand. Houder: CVO Lethas, Rouppeplein 16, 1000 Brussel. Deze gegevens zijn bestemd voor de promotie van producten en diensten van CVO Lethas. U hebt inzagerecht zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bijkomende inlichtingen: Openbaar Register (Commissie tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer). U kan uw gegevens laten corrigeren of verwijderen uit het bestand op eenvoudig verzoek en na identificatie. U kan zich hiervoor wenden tot ons via info@cvolethas.be

 1. Voorwaarden voor gebruik

Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en te bekijken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

 1. Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij CVO Lethas en haar partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van CVO Lethas. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder het auteursrecht van de partners vallen.

 1. Aansprakelijkheid

Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Links naar andere websites worden als service aangeboden en het betekent niet dat CVO Lethas verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

 1. Opmerkingen, vragen en suggesties

CVO Lethas wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar (uitgezonderd zoals beschreven in punt 1. met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Door CVO Lethas materiaal te sturen, geeft u aan CVO Lethas het onbeperkte en onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelijk te registreren. Tevens kan CVO Lethas de ideeën en technieken vrij toepassen die u ons laat toekomen. CVO Lethas heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. CVO Lethas houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

 1. Rechtspraak

Het staat CVO Lethas vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door die opnieuw op deze website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blijven.

 1. Cookiebeleid

Om onze websites beter af te kunnen stemmen op uw behoeften en voorkeuren, maakt CVO Lethas gebruik van cookies. U heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren. In dat geval maken we u er attent op dat bepaalde onderdelen van onze websites niet naar behoren kunnen functioneren. Het kan ook zijn dat u geen toegang meer zal hebben tot bepaalde diensten die wij op onze website aanbieden.

Indien u uw cookie-instellingen niet wijzigt en u opteert om 'verder te gaan',  dan gaat CVO Lethas ervan uit dat u onze cookies aanvaardt.

Hieronder geven wij u graag meer informatie over cookies aan de hand van een eenvoudige Q&A structuur.

Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand dat in de webbrowser van uw computer of uw mobiel toestel – zoals uw Smartphone, iPhone, iPad en dergelijke – nagelaten wordt door de server van de website die u op dat moment raadpleegt. Een cookie bevat een code die alleen gelezen kan worden door de server die het er geplaatst heeft. De server heeft dus geen toegang tot andere informatie die zich bevindt op uw computer of uw mobiel toestel.

Hoe is een cookie bestand opgebouwd?

Een cookiebestand bestaat uit:

 • de naam van de server die het cookie bestand geplaatst heeft
 • er wordt een vervaldatum meegegeven
 • een unieke cijfercode

Wat is het nut van een cookie?

Aan de hand van cookies zorgen we ervoor dat uw surfervaring als bezoeker op één van onze websites zo optimaal mogelijk ervaren wordt. Dit onder andere om u sneller en makkelijker te laten navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of door het aanpassen van de inhoud van onze site aan uw persoonlijke voorkeuren bvb taalvoorkeur.

Waar kan ik deze cookies terugvinden?

Cookies worden in een afzonderlijke folder van uw browser op uw computer of uw mobiel toestel geplaatst.

Wat is een 'Session cookie'?

Deze cookie heeft als functie om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan onze websites.

Wat is een 'Permanente cookie'?

Deze cookie heeft als functie om uw browser te herkennen met het oog op herhaalde bezoeken aan onze websites.

Welke cookies zijn noodzakelijk?

U zal de indruk krijgen dat bepaalde onderdelen van onze websites niet of niet naar behoren functioneren indien u de noodzakelijke cookies uitschakelde. CVO Lethas gebruikt dergelijke cookies bijvoorbeeld bij het invullen van contactformulieren of om mee te kunnen discussiëren op onze blogs. CVO Lethas maakt gebruik van 'noodzakelijke' cookies wanneer u wenst in te loggen op uw persoonlijke account. Aan de hand van deze cookies kunnen wij op een veilige manier uw identiteit controleren om zo toegang te verlenen tot de persoonlijke informatie die u achterliet.

Wat zijn 'Functionele cookies'?

Zoals het woord zelf suggereert, zorgen deze cookies voor het optimaal functioneren van onze websites zodat u een zo aangenaam en persoonlijk mogelijk bezoek aan onze websites ervaart. CVO Lethas maakt gebruik van 'Functionele cookies' voor het 'herinneren' van uw persoonlijke voorkeuren en voor het vermijden van eenzelfde communicatie bij herhaalde bezoeken bijvoorbeeld bij het deelnemen aan een actie.

Wat zijn 'Performantie cookies'?

CVO Lethas maakt gebruik van 'Performantie cookies' om na te gaan hoe u onze websites gebruikt met het oog op het aanpassen en verbeteren van de inhoud en het gebruiksgemak van onze websites. Zo worden bijvoorbeeld het aantal bezoekers per pagina bijgehouden of de meest voorkomende taal waarin de website bezocht wordt.

Wat is 'Embedded content'?

CVO Lethas kan op haar websites doorverwijzen naar andere sites via een aanklikbare link. Zo komt u op een website van een andere organisatie terecht. Het kan zijn dat de website naar waar verwezen wordt ook gebruik maakt van cookies. CVO Lethas adviseert u om op dat moment de gebruiksvoorwaarden van de betreffende organisatie te consulteren, vermeld op hun eigen website, om u te informeren omtrent hun privacy en cookie beleid.

Hoe kan ik de cookies beheren?

Het beheren van cookies heeft u zelf in de hand. U kan de instellingen van uw browser aanpassen naar uw persoonlijke voorkeuren. U kan steeds zowel reeds geïnstalleerde cookies verwijderen als nieuwe cookies weigeren door uw browserinstellingen aan te passen.

Onderstaande website geeft u een overzicht van de meest gebruikte browsers om u wegwijs te helpen bij het instellen van uw browservoorkeuren: http://www.aboutcookies.org/