Reglementen CVO Lethas

In de reglementen hieronder vind je

  • algemene informatie over Lethas;
  • afspraken voor elke cursist;
  • informatie over het evaluatie-reglement;
  • inforrmatie over eventuele tucht- en klachtprocedures.

Centrumreglement HBO - Odisee Lethas 17-18

Aanvullend reglement HBO5 17 -18

Centrumreglement SLO 17 - 18

Centrumreglement SVWO 17-18

Addendum centrumreglement SVWO voor TKO 17-18