Engels leren in Brussel - CVO Lethas

Engels leren? That's easy!

(version française)

Engels is een van de allerbelangrijkste wereldtalen (nummer 3). En uiteraard wordt het in de wereldstad Brussel veel gesproken. Maar misschien wil je vooral Engels leren om op vakantie met de lokale mensen te kunnen spreken? Wat ook je opleidingsniveau is, wij helpen je verder.

Op zoek naar werk of promotie? Dan is een extra taal kunnen een belangrijke troef!
Bij Lethas leer je snel en op een leuke manier in het Engels spreken, luisteren, lezen en schrijven.

Iedereen is anders. Je kan daarom de cursussen Engels volgen op de manier die jou het beste uitkomt!
We geven cursussen Engels op verschillende niveaus. Van absolute beginner tot gevorderde. De lessen Engels vinden plaats op verschillende tijdstippen, op Campus Landsroem. In de ochtend, 's namiddags of 's avonds. Wanneer het voor jou past. Want niet iedereen leert even snel, of heeft evenveel tijd. Daarom kan je bij ons Engels leren op verschillende ritmes

Maar dat is nog niet alles. Bij Lethas bieden je heel wat andere voordelen: extra oefenkansen in ons open leercentrum, inhaallessen, ...

We hebben ook elk jaar met onze studenten extra muros activiteiten: dan gaan we naar Engelstalige omgevingen buiten de schoolmuren, bijvoorbeeld op daguitstap naar de prachtige stad Canterbury. Engels meteen in de praktijk!

Hieronder vind je heel wat informatie over wat we jou allemaal kunnen bieden. Maar kom zeker ook eens op gesprek bij onze coördinatoren. Zij kijken graag samen met jou naar de allerbeste oplossingen op jouw maat

De cursussen Engels worden aangeboden op verschillende niveaus (richtgraden). Zowel voor mensen die absoluut nog geen woord Engels spreken, als voor mensen die hun Engels willen perfectioneren.

Elke richtgraad bestaat uit een aantal modules (mondeling & schriftelijk) die je kan volgen. Hieronder vind je alvast meer informatie voor elk niveau en elke module.

Maar kom zeker ook even langs op Lethas. We helpen je graag verder!


Richtgraad 1 is voor mensen die nog geen (of slechts een klein beetje) Engels spreken. De cursussen zijn vooral praktisch ingericht om je zo snel mogelijk je plan te laten trekken.

Het bestaat uit twee onderdelen:

In deze module leer je op een heel eenvoudige manier informatie vragen en geven. Je leert standaard zinnetjes gebruiken in dagdagelijkse situaties.

Op het programma staan:

 • woordenschat met betrekking tot het dagelijkse leven (dagelijkse routines, vrijetijdsactiviteiten, eten en drinken, winkelen, huis, plaatsen beschrijven, kleding, dagelijkse objecten)
 • basisprincipes van de grammatica,
 • eenvoudige teksten,
 • spreekoefeningen.

Officieel heet deze module "Breakthrough" en vormt het absolute minimum.

"De taalgebruiker kan in een anderstalige omgeving met zeer beperkte talige middelen communiceren om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn onmiddellijke omgeving. Hij kan vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en zeer eenvoudige zinnen gebruiken, gericht op de bevrediging van concrete behoeften. Hij kan zichzelf of iemand anders voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden met betrekking tot persoonlijke gegevens zoals de woonplaats, mensen die hij kent en dingen die hij bezit. Hij is in staat op een eenvoudig niveau te communiceren op voorwaarde dat de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen."

In deze module leer je:

 • Iets uitleggen en bevelen/instructies geven
 • Spreken over het nieuws, films, muziek, vakantie en weekendactiviteiten, je karakter en uiterlijk, het weer en de seizoenen
 • Spreken over de gezondheid en advies geven

 • Afspraak maken bij de dokter, en bij de dokter je probleem uitleggen
 • Vertellen wat er in het verleden gebeurd is, wat je gedaan hebt (zowel mondeling als schriftelijk)
 • Vertellen over je toekomstige projecten

Officieel heet deze module "Waystage", en is het het overlevingsniveau.

"De taalgebruiker kan communiceren in eenvoudige routinetaken over vertrouwde onderwerpen die van persoonlijk belang zijn of betrekking hebben op zijn directe omgeving. Hij kan zinnen en courante uitdrukkingen met betrekking tot onmiddellijk relevante domeinen (o.m. persoonlijke en familiale gegevens, winkelen, onmiddellijke omgeving en tewerkstelling) begrijpen. Hij kan communiceren in eenvoudige routinetaken die gericht zijn op een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde en routineuze onderwerpen. Hij kan in eenvoudige bewoordingen informatie geven over zijn achtergrond, zijn directe omgeving en onderwerpen die van direct persoonlijk belang zijn."

Bezit je al voldoende basiskennis en wil je je talenkennis verder uitbreiden of onderhouden? Dan zijn de cursussen op het niveau van richtgraad 2 iets voor jou!
De grammatica, de woordenschat en de spreekvaardigheid uit de dagdagelijkse praktijk worden verder uitgediept en aangevuld met de nodige culturele en toeristische informatie eigen aan de taal en cultuur van het taalgebied.

Er zijn vier modules:

In deze module leer je onder meer: 
 • krantenartikels lezen en begrijpen
 • TV & radioprogramma's begrijpen
 • spreken over werk en werk zoeken, vrijetijdsactiveiten, iemands karakter en uiterlijk, films, muziek en TVprogramma's 
 • zich excuseren en beloftes maken
 • zijn mening geven
 • voorspellingen en vergelijkingen maken

In deze module leer je onder meer:

 • Instructies geven / vragen en ook advies geven 
 • Vertellen in de verleden tijd 
 • Korte informatieve teksten samenvatten (zowel schrijftelijk als mondeling)
 • Je mening geven en argumenteren

In deze module werk je vooral aan je spreek- en luistervaardigheid en word je alleen op deze vaardigheden geëvalueerd. Het audiovisueel materiaal is zo authentiek mogelijk.

In 2.4 wordt de grammatica in grote mate verder ingeoefend en herhaald. Daarnaast wordt de grammaticale kennis uitgebreid met bv. nieuwe vaste preposities en structuurwoorden.

Richtgraad 2 (officieel genaamd "Threshold") het niveau van de beperkte talige zelfstandigheid. Hier leer je communiceren in de meeste vertrouwde situaties, zij het met nog beperkte middelen.

Threshold: "De taalgebruiker kan communiceren in de meeste vertrouwde talige situaties, zij het met nog beperkte talige middelen. Hij kan de hoofdzaken begrijpen van vertrouwde onderwerpen die geregeld opduiken in onder meer de werksituatie, school en ontspanning, op voorwaarde dat deze onderwerpen in klare standaardtaal zijn geformuleerd. Hij kan zich uit de slag trekken in de meeste talige situaties die zich voordoen bij reizen in een land waar de betreffende taal wordt gesproken. Hij kan een eenvoudige en samenhangende tekst produceren met betrekking tot onderwerpen die vertrouwd zijn of tot zijn persoonlijke interessesfeer behoren. Hij kan ervaringen en gebeurtenissen, dromen, hoop en ambities beschrijven en kan bondig redenen en verklaringen geven voor zijn plannen en opvattingen."

 

Waar heb ik les?

✪ Campus Landsroem, Landsroemlaan 126, 1083 Ganshoren

Wanneer start de opleiding ?

Doorheen het jaar zijn er verschillende instapmomenten om de cursus aan te vatten. Contacteer ons voor meer info! 

Wanneer heb ik les?

De cursussen worden op verschillende momenten gegeven.
Vraag gerust begeleiding bij het opstellen van een voor jou passend traject. Contacteer ons of kom langs!

Klik hier voor een detailoverzicht van alle lesuren en lesplaatsen

 

Wat kosten de cursussen Engels?

De cursisten betalen momenteel €180,00 inschrijvingsgeld.

In heel wat gevallen heb je echter recht op een gedeeltelijke of gehele vrijstelling van het inschrijvingsgeld. Bovendien kan je gebruik maken van opleidingscheques. 

Wie krijgt vrijstelling?

Sommige cursisten worden geheel of gedeeeltelijk vrijgesteld van het inschrijvingsgeld:

 • De volledige vrijstelling geldt onder meer voor personen die materiële hulp genieten, een leefloon ontvangen, werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd of in een erkend traject naar werk, inburgeraars en gedetineerden.
 • Cursisten die gedeeltelijk vrijgesteld zijn, betalen 0,30 euro per lestijd. De gedeeltelijke vrijstelling geldt onder meer voor personen die een werkloosheidsuitkering krijgen, of mensen met een functiebeperking. Ook wie vanuit de basiseducatie doorstroomt naar een centrum voor volwassenenonderwijs, kan onder bepaalde voorwaarden van een gedeeltelijke vrijstelling genieten.

Vrijstelling inschrijvingsgeld aanvragen

Om een vrijstelling te bekomen is het belangrijk dat je je aanbiedt in het centrum met het juiste attest. Raadpleeg het overzicht van de attesten waarmee je de gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld kunt aanvragen op: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vrijstelling-van-inschrijvingsgeld-in-het-volwassenenonderwijsAls werknemer in de private of publieke sector kan je het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs en de door het centrum aangerekende cursuskosten betalen met opleidingscheques. Opleidingscheques vraag je aan bij de VDAB of Actiris.

Meer informatie omtrent hoe & waar opleidingscheques bekomen, vind je op: https://www.belgium.be/nl/Leren/permanente_vorming/opleidingscheques

 

 • Prijzen behoudens decretale wijzigingen.

Troeven van cursussen Engels op Lethas:

✪ Persoonlijke begeleiding & opvolging
✪ Steeds mogelijkheid tot instappen
✪ Traject wordt op jouw maat gemaakt
✪ Kleinere lesgroepen - toegankelijker
✪ Taalondersteuning: Open leercentrum, extra kansen tot oefenen, inhaallessen.
✪ Veel activiteiten buiten de schoolmuren, grote uitstappen in kader van Engels les (daguitstap naar Groot-Brittannië)

De belangrijke troeven van Lethas in het algemeen:

✪ Bij ons ben je geen nummer
✪ Bereikbaarheid
✪ Ervaren enthousiast team
✪ Dag- en avondaanbod
✪ Flexibele trajecten
✪ Steeds mogelijkheid tot instappen
✪ Digitale schoolborden en leerplatformen
✪ Wie moeite heeft met de Engelse taal kan extra taalondersteuning krijgen

Lees meer over de Lethas troeven

 

Intakegesprek

De inschrijving voor de cursussen Engels start altijd eerst met een intakegesprek. Dit betekent:

 • een kort kennismakingsgesprek
 • een korte logische test (COVAAR) en een korte schrijftest
 • Spreek je al een beetje Engels? Dan testen we nog even je niveau.

Op die manier zoeken we samen naar de gepaste cursus Engels voor jou.

Waar kan je het intakegesprek doen?

Rechtstreeks bij ons op de campus Lethas Landsroem. Maak een afspraak of kom langs:

 Lethas, Landsroemlaan 126, 1083 Brussel (aan Basiliek)

secretariaat.landsroem@cvolethas.be

02 420 10 26

openingsuren secretariaat:

 • maandag: 9u-12u15 , 12u45-17u , 17u30-20u30.
 • dinsdag: 9u-12u15 , 12u45-17u , 17u30-20u30.
 • woensdag: 17u30-20u30.
 • donderdag: 9u-12u15 , 12u45-17u ,
 • vrijdag: 9u-12u15 , 12u45-16u.

Wat breng ik mee bij inschrijving?

 • Identiteitskaart of paspoort of correct visum
 • Indien van toepassing:
  • Opleidingscheques (zie www.vdab.be/opleidingscheques)
  • (Gelijkwaardigheid van) je hoogst behaalde diploma of diploma secundair onderwijs
  • Attest voor vrijstelling van betaling inschrijvingsgeld
   • Je woont in Brussel:  ben je werkloos en ingeschreven bij Actiris? Heb je recht op een uitkering of ben je in een wachttijd? Breng dan een recent inschrijvingsbewijs mee. Wij doen voor jou een aanvraag tot vrijstelling van betaling inschrijvingsgeld.
   • Je woont buiten Brussel: ben je werkloos en ingeschreven bij VDAB? Heb je recht op een uitkering of ben je in een wachttijd? Breng het formulier “aanvraag van een vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs” mee. Aan de hand van je formulier blijkt of je recht hebt op een vrijstelling van betaling inschrijvingsgeld.
  • Attest andere betalingsvoordelen: mutualiteit, ocmw, ….

(Let wel attesten mogen max. 1 maand oud zijn op moment van inschrijving)

Betaling:

 • Enkel met bancontact. Geen cash.
 • Voor iedereen geldt: geen definitieve inschrijving zonder betaling.

 

Of stuur ons een berichtje. Dan contacteren wij jou!

Naam:*
E-mail:*
Telefoonnr:
Onderwerp:*
Boodschap:*

* Verplicht in te vullen