Frans leren in Brussel - CVO Lethas

Frans leren? C'est facile!

( English version )

Ben je nieuw in België en wil je kunnen communiceren in allerlei situaties? Frans is een van de twee belangrijkste landstalen in België, en wordt bovendien ook veel gesproken in Brussel. Maar misschien wil je vooral Frans leren om op vakantie in Frankrijk met de lokale mensen te kunnen spreken? Wat ook je opleidingsniveau is, wij helpen je verder.

Op zoek naar werk of promotie? Dan is Frans kunnen een belangrijke troef! In Brussel vragen 4 werkaanbiedingen op 5 een zekere kennis van de tweede landstaal. In onze lessen kun je Frans leren of perfectioneren en zo je kansen verdubbelen om werk te vinden in Brussel.
Bij Lethas leer je snel en op een leuke manier in het Frans spreken, luisteren, lezen en schrijven.

Iedereen is anders. Je kan daarom de cursussen Frans volgen op de manier die jou het beste uitkomt!
We geven cursussen Frans op verschillende niveaus. Van absolute beginner tot gevorderde. Je kan les volgen op verschillende locaties in Brussel. Er is er altijd wel eentje in je buurt. De lessen Frans vinden plaats op verschillende tijdstippen. In de ochtend, 's namiddags of 's avonds. Wanneer het voor jou past. Want niet iedereen leert even snel, of heeft evenveel tijd. Daarom kan je bij ons Frans leren op verschillende ritmes

Maar dat is nog niet alles. Bij Lethas bieden we je heel wat extra ondersteuning: extra oefenkansen in ons open leercentrum, logopedie om je uitspraak te verbeteren, hulp bij erkenning van buitenlandse diploma's, ...

We hebben ook elk jaar met onze studenten extra muros activiteiten: dan gaan we naar Franstalige omgevingen buiten de schoolmuren, bijvoorbeeld op daguitstap naar een mooie stad in Wallonië. Frans in de praktijk!

Hieronder vind je heel wat informatie over wat we jou allemaal kunnen bieden. Maar kom zeker ook eens op gesprek bij onze trajectbegeleiders. Zij kijken graag samen met jou naar de allerbeste oplossingen op jouw maat

De cursussen Frans worden aangeboden op verschillende niveaus (richtgraden). Zowel voor mensen die absoluut nog geen woord Frans spreken, als voor mensen die hun Frans willen perfectioneren.

Elke richtgraad bestaat uit een aantal modules die je kan volgen. Hieronder vind je alvast meer informatie voor elk niveau en elke module.

Maar kom zeker ook even langs op Lethas. We helpen je graag verder!


Richtgraad 1 is voor mensen die nog geen (of slechts een klein beetje) Frans spreken.

Het bestaat uit twee onderdelen:

In deze module leer je op een heel eenvoudige manier informatie vragen en geven. Je leert standaard zinnetjes gebruiken in dagdagelijkse situaties.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Jezelf voorstellen, je familie en andere mensen voorstellen.
 • Luisteren en lezen van andermans voorstellingen.
 • Een huis of appartement beschrijven en vastgoed-advertenties of zoekertjes lezen.
 • Een afspraak maken (bij de dokter...).
 • De weg vragen en de weg beschrijven aan anderen.
 • Spreken over je dagelijkse activiteiten.
 • Iemand uitnodigen en antwoorden op uitnodigingen.
 • Vertellen over je gewoontes op vakantie en vertellen over je toekomstige vakantie.

Officieel heet deze module "Breakthrough" en vormt het absolute minimum.

"De taalgebruiker kan in een anderstalige omgeving met zeer beperkte talige middelen communiceren om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn onmiddellijke omgeving. Hij kan vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en zeer eenvoudige zinnen gebruiken, gericht op de bevrediging van concrete behoeften. Hij kan zichzelf of iemand anders voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden met betrekking tot persoonlijke gegevens zoals de woonplaats, mensen die hij kent en dingen die hij bezit. Hij is in staat op een eenvoudig niveau te communiceren op voorwaarde dat de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen."

In deze module leer je:

 • Iets uitleggen en bevelen/instructies geven
 • Spreken over je goede en slechte gewoontes
 • Spreken over de gezondheid en advies geven
 • Afspraak maken bij de dokter, en bij de dokter je probleem uitleggen
 • Vertellen wat er in het verleden gebeurd is, wat je gedaan hebt (zowel mondeling als schriftelijk)
 • Vertellen over je toekomstige projecten

Officieel heet deze module "Waystage", en is het het overlevingsniveau.

"De taalgebruiker kan communiceren in eenvoudige routinetaken over vertrouwde onderwerpen die van persoonlijk belang zijn of betrekking hebben op zijn directe omgeving. Hij kan zinnen en courante uitdrukkingen met betrekking tot onmiddellijk relevante domeinen (o.m. persoonlijke en familiale gegevens, winkelen, onmiddellijke omgeving en tewerkstelling) begrijpen. Hij kan communiceren in eenvoudige routinetaken die gericht zijn op een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde en routineuze onderwerpen. Hij kan in eenvoudige bewoordingen informatie geven over zijn achtergrond, zijn directe omgeving en onderwerpen die van direct persoonlijk belang zijn."

Bezit je al voldoende basiskennis en wil je je talenkennis verder uitbreiden of onderhouden? Dan zijn de cursussen op het niveau van richtgraad 2 iets voor jou!
De grammatica, de woordenschat en de spreekvaardigheid uit de dagdagelijkse praktijk worden verder uitgediept en aangevuld met de nodige culturele en toeristische informatie eigen aan de taal en cultuur van het taalgebied.

Er zijn vier modules:

In module 2.1 leer je onder meer:

 • jezelf, je familie en andere personen voorstellen
 • spreken over je dagelijkse activiteiten, hobbies, voorkeuren
 • een indruk uitdrukken / een beoordeling hebben en nuanceren
 • je woonplaats beschrijven
 • spreken over je land
 • vertellen over je vakantie
 • een vakantiebestemming kiezen en reserveren per e-mail of per telefoon
 • reageren op verschillende dagdagelijkse situaties
 • spreken over het weer
 • spreken over verschillende beroepen
 • jobaanbiedingen begrijpen
 • een CV opstellen
 • een sollicitatiegesprek voorbereiden (rollenspel)
 • spreken over jouw toekomst en de toekomst van de Aarde
 • bevelen en adviezen geven om de natuur te beschermen
 • spreken over nieuwe technologieën
 • iets beschrijven
 • uitdrukken wat er gebeurd is
 • een diefstal of verlies aangeven bij de politie
 • veiligheidsinstructies geven
 • spreken over ongelukjes thuis

In deze module leer je onder meer:

 • Instructies geven / vragen en ook advies geven (gebruik makend van verschillende structuren: kunnen, moeten, in tegenwoordige en voorwaardelijke wijze, imperatief)
 • Vertellen in de verleden tijd (in een persoonlijk verhaal en fait divers gebruik maken van de voltooide en de onvoltooide tijd)
 • Korte informatieve teksten samenvatten (zowel schriftelijk als mondeling)
 • Je mening geven en argumenteren

In module 2.3 leer je onder meer volgende vaardigheden:

 • bevelen geven en advies vragen en geven
 • iets vertellen over het verleden (een persoonlijk verhaal, een nieuwsfeit, ...)
 • het uitdrukken van wensen, verlangens, beleefde vragen
 • het uitdrukken van verwijten en spijt
 • een geschreven klacht formuleren
 • je mening geven en beargumenteren (zowel mondeling als schriftelijk)

In module 2.4 leer je onder meer:

 • vertellen over een onderwerp gebruik makend van de correcte tijden (le passé composé, l’imparfait et le plus-que-parfait, le conditionnel présent et passé, le passif).
 • Vertellen over zaken die gelezen of gehoord hebt, gebruik makend van de indirecte verleden tijd (discours indirect au passé)
 • Samenvatten van informatieve, narratieve en persuasieve teksten, gebruik makend van logische verbanden en ondergeschikte voegwoorden
 • Je mening geven en beargumenteren (schriftelijk en mondeling), gebruik makend van logische verbanden en ondergeschikte voegwoorden

 

Richtgraad 2 (officieel genaamd "Threshold") het niveau van de beperkte talige zelfstandigheid. Hier leer je communiceren in de meeste vertrouwde situaties, zij het met nog beperkte middelen.

Threshold: "De taalgebruiker kan communiceren in de meeste vertrouwde talige situaties, zij het met nog beperkte talige middelen. Hij kan de hoofdzaken begrijpen van vertrouwde onderwerpen die geregeld opduiken in onder meer de werksituatie, school en ontspanning, op voorwaarde dat deze onderwerpen in klare standaardtaal zijn geformuleerd. Hij kan zich uit de slag trekken in de meeste talige situaties die zich voordoen bij reizen in een land waar de betreffende taal wordt gesproken. Hij kan een eenvoudige en samenhangende tekst produceren met betrekking tot onderwerpen die vertrouwd zijn of tot zijn persoonlijke interessesfeer behoren. Hij kan ervaringen en gebeurtenissen, dromen, hoop en ambities beschrijven en kan bondig redenen en verklaringen geven voor zijn plannen en opvattingen."

 

Waar heb ik les?

Bij Lethas geven we de cursussen Frans op verschillende plekken in Brussel. Er is dus vast een plek in jouw buurt.

✪ Campus Landsroem, Landsroemlaan 126, 1083 Ganshoren
✪ Campus Hovenier, Hovenierstraat 100, 1081 Koekelberg

Wanneer start de opleiding ?

Doorheen het jaar zijn er verschillende instapmomenten om de cursus aan te vatten. Contacteer ons voor meer info! 

Wanneer heb ik les?

De cursussen worden op verschillende momenten gegeven. Contacteer ons of kom langs!

Klik hier voor een detailoverzicht van alle lesuren en lesplaatsen

 

 

Wat kosten de cursussen Frans?

De cursus kost 195 € inschrijvingsgeld per module. 

In heel wat gevallen heb je echter recht op een gedeeltelijke of gehele vrijstelling van het inschrijvingsgeld. Bovendien kan je gebruik maken van opleidingscheques of taalcheques. 

En tot slot is er een verplichte kost van 10 € per module (welke de kosten dekt voor het leerplatform, extra kopies, evt. gastsprekers).

Wie krijgt vrijstelling?

Sommige cursisten worden geheel of gedeeeltelijk vrijgesteld van het inschrijvingsgeld:

 • De volledige vrijstelling geldt onder meer voor personen die materiële hulp genieten, een leefloon ontvangen, werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd of in een erkend traject naar werk, inburgeraars en gedetineerden.
 • Cursisten die gedeeltelijk vrijgesteld zijn, betalen 0,30 euro per lestijd. De gedeeltelijke vrijstelling geldt onder meer voor personen die een werkloosheidsuitkering krijgen, of mensen met een functiebeperking. Ook wie vanuit de basiseducatie doorstroomt naar een centrum voor volwassenenonderwijs, kan onder bepaalde voorwaarden van een gedeeltelijke vrijstelling genieten.

Vrijstelling inschrijvingsgeld aanvragen

Om een vrijstelling te bekomen is het belangrijk dat je je aanbiedt in het centrum met het juiste attest. Raadpleeg het overzicht van de attesten waarmee je de gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld kunt aanvragen op: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vrijstelling-van-inschrijvingsgeld-in-het-volwassenenonderwijsAls werknemer in de private of publieke sector kan je het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs en de door het centrum aangerekende cursuskosten betalen met opleidingscheques. Opleidingscheques vraag je aan bij de VDAB of Actiris.

Meer informatie omtrent hoe & waar opleidingscheques bekomen, vind je op: https://www.belgium.be/nl/Leren/permanente_vorming/opleidingscheques

 

 • Prijzen behoudens decretale wijzigingen.

Troeven van cursussen Frans op Lethas:

✪ Persoonlijke begeleiding & opvolging
✪ Steeds mogelijkheid tot instappen
✪ Traject wordt op jouw maat gemaakt
✪ Kleinere lesgroepen - toegankelijker
✪ Taalondersteuning: Open leercentrum, extra kansen tot oefenen, inhaallessen, logopedie.
✪ Veel activiteiten buiten de schoolmuren, grote uitstappen in kader van Frans les (daguitstap naar Wallonië of Frankrijk)

De belangrijke troeven van Lethas in het algemeen:

✪ Bij ons ben je geen nummer
✪ Bereikbaarheid
✪ Ervaren enthousiast team
✪ Dag- en avondaanbod
✪ Flexibele trajecten
✪ Steeds mogelijkheid tot instappen
✪ Digitale schoolborden en leerplatformen
✪ Wie moeite heeft met de Nederlandse taal kan extra taalondersteuning krijgen

Lees meer over de Lethas troeven

 

Intakegesprek

De inschrijving voor de cursussen Frans start altijd eerst met een intakegesprek. Dit betekent:

 • een kort kennismakingsgesprek
 • een korte logische test (COVAAR) en een korte schrijftest
 • Spreek je al een beetje Frans? Dan testen we nog even je niveau.

Op die manier zoeken we samen naar de gepaste cursus Frans voor jou.

Waar kan je het intakegesprek doen?

Rechtstreeks bij ons op de campus Lethas Landsroem. Maak een afspraak of kom langs:

 Lethas, Landsroemlaan 126, 1083 Brussel (aan Basiliek)

 secretariaat.landsroem@cvolethas.be

02 420 10 26

openingsuren secretariaat:

 • maandag: 9u-12u15 , 12u45-17u , 17u30-20u30.
 • dinsdag: 9u-12u15 , 12u45-17u , 17u30-20u30.
 • woensdag: 17u30-20u30.
 • donderdag: 9u-12u15 , 12u45-17u ,
 • vrijdag: 9u-12u15 , 12u45-16u.

Wat breng ik mee bij inschrijving?

 • Identiteitskaart of paspoort of correct visum
 • Indien van toepassing:
  • Opleidingscheques (zie www.vdab.be/opleidingscheques)
  • (Gelijkwaardigheid van) je hoogst behaalde diploma of diploma secundair onderwijs
  • Attest voor vrijstelling van betaling inschrijvingsgeld
   • Je woont in Brussel:  ben je werkloos en ingeschreven bij Actiris? Heb je recht op een uitkering of ben je in een wachttijd? Breng dan een recent inschrijvingsbewijs mee. Wij doen voor jou een aanvraag tot vrijstelling van betaling inschrijvingsgeld.
   • Je woont buiten Brussel: ben je werkloos en ingeschreven bij VDAB? Heb je recht op een uitkering of ben je in een wachttijd? Breng het formulier “aanvraag van een vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs” mee. Aan de hand van je formulier blijkt of je recht hebt op een vrijstelling van betaling inschrijvingsgeld.
  • Attest andere betalingsvoordelen: mutualiteit, ocmw, ….

(Let wel attesten mogen max. 1 maand oud zijn op moment van inschrijving)

Betaling:

 • Enkel met bancontact. Geen cash.
 • Voor iedereen geldt: geen definitieve inschrijving zonder betaling.

 

Of stuur ons een berichtje. Dan contacteren wij jou!

Naam:*
E-mail:*
Telefoonnr:
Onderwerp:*
Boodschap:*

* Verplicht in te vullen