Frans leren in Brussel - CVO Lethas

Frans leren? C'est facile!

( English version )

Bij Lethas leer je snel en op een leuke manier in het Frans spreken, luisteren, lezen en schrijven.

Je kan les volgen

 • op verschillende niveaus
 • op verschillende tijdstippen: in de voormiddag, 's namiddags of 's avonds
 • op verschillende ritmes

We hebben ook elk jaar met onze studenten extramuros-dagen: tv-opnames bijwonen, naar het theater, het museum, naar een stad in Wallonië.. Frans in de praktijk!

Je krijgt ook extra ondersteuning: extra oefenkansen in het open leercentrum, logopedie om je uitspraak te verbeteren, hulp bij de erkenning van buitenlandse diploma's, ...

En na de cursus? Dan helpen we je verder op weg: naar hogere studies, naar begeleiding, naar jobbeurzenstages en werk.

Je kan Frans volgen op verschillende niveaus of richtgraden. 

Elke richtgraad bestaat uit een aantal modules (mondeling & schriftelijk) Hieronder vind je meer informatie voor elk niveau en elke module.

Maar kom zeker ook even langs op Lethas. We helpen je graag verder!

 

 

 

De cursussen Frans worden aangeboden op verschillende niveaus (richtgraden). Voor mensen die absoluut nog geen woord Frans spreken, maar ook voor mensen die hun Frans willen perfectioneren.

Elk niveau bestaat uit een aantal modules.

Maar kom zeker ook even langs op Lethas. We helpen je graag verder!

Richtgraad 1 is voor mensen die nog geen (of slechts een klein beetje) Frans spreken.

Het bestaat uit twee onderdelen:

In deze module leer je op een heel eenvoudige manier informatie vragen en geven. Je leert standaard zinnetjes gebruiken in dagdagelijkse situaties.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Jezelf voorstellen, je familie en andere mensen voorstellen.
 • Luisteren en lezen van andermans voorstellingen.
 • Een huis of appartement beschrijven en vastgoed-advertenties of zoekertjes lezen.
 • Een afspraak maken (bij de dokter...).
 • De weg vragen en de weg beschrijven aan anderen.
 • Spreken over je dagelijkse activiteiten.
 • Iemand uitnodigen en antwoorden op uitnodigingen.
 • Vertellen over je gewoontes op vakantie en vertellen over je toekomstige vakantie.

Officieel heet deze module "Breakthrough" en vormt het absolute minimum.

"De taalgebruiker kan in een anderstalige omgeving met zeer beperkte talige middelen communiceren om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn onmiddellijke omgeving. Hij kan vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en zeer eenvoudige zinnen gebruiken, gericht op de bevrediging van concrete behoeften. Hij kan zichzelf of iemand anders voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden met betrekking tot persoonlijke gegevens zoals de woonplaats, mensen die hij kent en dingen die hij bezit. Hij is in staat op een eenvoudig niveau te communiceren op voorwaarde dat de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen."

In deze module leer je:

 • Iets uitleggen en bevelen/instructies geven
 • Spreken over je goede en slechte gewoontes
 • Spreken over de gezondheid en advies geven
 • Afspraak maken bij de dokter, en bij de dokter je probleem uitleggen
 • Vertellen wat er in het verleden gebeurd is, wat je gedaan hebt (zowel mondeling als schriftelijk)
 • Vertellen over je toekomstige projecten

Officieel heet deze module "Waystage", en is het het overlevingsniveau.

"De taalgebruiker kan communiceren in eenvoudige routinetaken over vertrouwde onderwerpen die van persoonlijk belang zijn of betrekking hebben op zijn directe omgeving. Hij kan zinnen en courante uitdrukkingen met betrekking tot onmiddellijk relevante domeinen (o.m. persoonlijke en familiale gegevens, winkelen, onmiddellijke omgeving en tewerkstelling) begrijpen. Hij kan communiceren in eenvoudige routinetaken die gericht zijn op een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde en routineuze onderwerpen. Hij kan in eenvoudige bewoordingen informatie geven over zijn achtergrond, zijn directe omgeving en onderwerpen die van direct persoonlijk belang zijn."

Bezit je al voldoende basiskennis en wil je je talenkennis verder uitbreiden of onderhouden? Dan zijn de cursussen op het niveau van richtgraad 2 iets voor jou!

De grammatica, de woordenschat en de spreekvaardigheid uit de dagdagelijkse praktijk worden verder uitgediept en aangevuld met de nodige culturele en toeristische informatie eigen aan de taal en cultuur van het taalgebied.

Er zijn vier modules:

In module 2.1 leer je onder meer:

 • jezelf, je familie en andere personen voorstellen
 • spreken over je dagelijkse activiteiten, hobbies, voorkeuren
 • een indruk uitdrukken / een beoordeling hebben en nuanceren
 • je woonplaats beschrijven
 • spreken over je land
 • vertellen over je vakantie
 • een vakantiebestemming kiezen en reserveren per e-mail of per telefoon
 • reageren op verschillende dagdagelijkse situaties
 • spreken over het weer
 • spreken over verschillende beroepen
 • jobaanbiedingen begrijpen
 • een CV opstellen
 • een sollicitatiegesprek voorbereiden (rollenspel)
 • spreken over jouw toekomst en de toekomst van de Aarde
 • bevelen en adviezen geven om de natuur te beschermen
 • spreken over nieuwe technologieën
 • iets beschrijven
 • uitdrukken wat er gebeurd is
 • een diefstal of verlies aangeven bij de politie
 • veiligheidsinstructies geven
 • spreken over ongelukjes thuis

In deze module leer je onder meer:

 • Instructies geven / vragen en ook advies geven (gebruik makend van verschillende structuren: kunnen, moeten, in tegenwoordige en voorwaardelijke wijze, imperatief)
 • Vertellen in de verleden tijd (in een persoonlijk verhaal en fait divers gebruik maken van de voltooide en de onvoltooide tijd)
 • Korte informatieve teksten samenvatten (zowel schriftelijk als mondeling)
 • Je mening geven en argumenteren

In module 2.3 leer je onder meer volgende vaardigheden:

 • bevelen geven en advies vragen en geven
 • iets vertellen over het verleden (een persoonlijk verhaal, een nieuwsfeit, ...)
 • het uitdrukken van wensen, verlangens, beleefde vragen
 • het uitdrukken van verwijten en spijt
 • een geschreven klacht formuleren
 • je mening geven en beargumenteren (zowel mondeling als schriftelijk)

In module 2.4 leer je onder meer:

 • vertellen over een onderwerp gebruik makend van de correcte tijden (le passé composé, l’imparfait et le plus-que-parfait, le conditionnel présent et passé, le passif).
 • Vertellen over zaken die gelezen of gehoord hebt, gebruik makend van de indirecte verleden tijd (discours indirect au passé)
 • Samenvatten van informatieve, narratieve en persuasieve teksten, gebruik makend van logische verbanden en ondergeschikte voegwoorden
 • Je mening geven en beargumenteren (schriftelijk en mondeling), gebruik makend van logische verbanden en ondergeschikte voegwoorden

Richtgraad 2 (officieel genaamd "Threshold") het niveau van de beperkte talige zelfstandigheid. Hier leer je communiceren in de meeste vertrouwde situaties, zij het met nog beperkte middelen.

Threshold: "De taalgebruiker kan communiceren in de meeste vertrouwde talige situaties, zij het met nog beperkte talige middelen. Hij kan de hoofdzaken begrijpen van vertrouwde onderwerpen die geregeld opduiken in onder meer de werksituatie, school en ontspanning, op voorwaarde dat deze onderwerpen in klare standaardtaal zijn geformuleerd. Hij kan zich uit de slag trekken in de meeste talige situaties die zich voordoen bij reizen in een land waar de betreffende taal wordt gesproken. Hij kan een eenvoudige en samenhangende tekst produceren met betrekking tot onderwerpen die vertrouwd zijn of tot zijn persoonlijke interessesfeer behoren. Hij kan ervaringen en gebeurtenissen, dromen, hoop en ambities beschrijven en kan bondig redenen en verklaringen geven voor zijn plannen en opvattingen."

Waar heb ik les?

Je kan Franse les volgen op meerder plaatsen in Brussel:

✪ Campus Landsroem, Landsroemlaan 126, 1083 Ganshoren

✪ Campus Hovenier, Hovenierstraat 100, 1081 Koekelberg

Wanneer start mijn cursus?

Er zijn verschillende opstartmomenten. Contacteer ons voor meer info!

Wanneer heb ik les?

Je kan les volgen in de voormiddag, in de namiddag of 's avonds. Je kiest zelf je moment.

Klik hier voor een detailoverzicht van alle lesuren en lesplaatsen

Hoeveel kosten de cursussen Frans?

De cursus kost 195 € per module.

Soms heb je recht op een gedeeltelijke of gehele vrijstelling van het inschrijvingsgeld. Je betaalt dan niets of niet alles.

Je kan ook opleidingscheques of taalcheques gebruiken. .

Wie krijgt een vrijstelling?

Sommige cursisten worden geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van het inschrijvingsgeld. Je hoeft dan niets of niet alles te betalen.

 • De volledige vrijstelling (= je betaalt niets) is er voor
  • alle inwoners van een Brusselse gemeente (enkel voor Richtgraad 1 en 2)
  • mensen met een leefloon of materiële hulp
  • mensen die een VDAB-opleidingstraject volgen of werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd
  • mensen met een sociale wooncode
  • inburgeraars, vluchtelingen, gedetineerden, schoolplichtigen
  • niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekende zonder wachtuitkering
 • De gedeeltelijke vrijstelling (= je betaalt niet alles) is er voor
  • personen met een werkloosheidsuitkering
  • mensen met een functiebeperking
  • mensen die uit Basiseducatie komen - onder bepaalde voorwaarden

Hoe vraag je een vrijstelling aan?

Breng het juiste attest mee. Welk attest? Kijk op: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vrijstelling-van-inschrijvingsgeld-in-het-volwassenenonderwijs

Werk je in de private of publieke sector? Dan kan je betalen met opleidingscheques. Opleidingscheques vraag je aan bij de VDAB of Actiris.

 

Meer info op: https://www.belgium.be/nl/Leren/permanente_vorming/opleidingscheques

 • Prijzen behoudens decretale wijzigingen.

Frans volgen op Lethas is:

✪ les volgen in een flexibel traject op jouw maat;

✪ les volgen in kleine groepen;

✪ op stap gaan in Brussel, Wallonië of Frankrijk;

✪ les volgen in hartje Brussel, bij een ervaren enthousiast team

✪ leren met digitale schoolborden en leerplatformen

✪ extra oefenen in het open leercentrum, logopedie, taalstages, hulp bij verdere opleiding en werk, hulp bij gelijkschakeling van buitenlandse diploma's   (Lees meer...)

Bij ons ben je geen nummer!

 

 

Lees meer over de Lethas troeven

 

Intakegesprek

De inschrijving voor de cursussen Frans start altijd met een verplicht intakegesprek:

 • een kort kennismakingsgesprek
 • een kleine logische test
 • eventueel een test om te kijken of je het Latijnse alfabet kent
 • Spreek je al een beetje Frans? Dan testen we nog even je niveau.

Op die manier zoeken we samen naar de beste cursus Frans voor jou.

 

Waar kan je het intakegesprek doen?

Rechtstreeks bij ons op de campus Lethas Landsroem. Maak een afspraak of kom langs:

 Lethas, Landsroemlaan 126, 1083 Brussel (aan Basiliek)

 secretariaat.landsroem@cvolethas.be

02 424 21 94

openingsuren secretariaat:

 • maandag: 9-12.15 u. , 12.45-17 u. , 17.30-20.30 u.
 • dinsdag: 9-12.15 u. , 12.45-17 u. , 17.30-20.30 u.
 • woensdag: 17.30-20.30 u.
 • donderdag: 9-12.15 u. , 12.45-17 u.
 • vrijdag: 9-12.15 u. , 12.45-16 u.

Wat breng je mee?

 • je identiteitskaart of paspoort of correct visum
 • Eventueel:
  • Opleidingscheques (zie www.vdab.be/opleidingscheques)
  • (Gelijkwaardigheid van) je hoogst behaalde diploma of diploma secundair onderwijs
  • Attest voor vrijstelling van betaling inschrijvingsgeld
   • Je woont in Brussel:  ben je werkloos en ingeschreven bij Actiris? Heb je recht op een uitkering of ben je in een wachttijd? Breng dan een recent inschrijvingsbewijs mee. Wij doen voor jou een aanvraag tot vrijstelling van betaling inschrijvingsgeld.
   • Je woont buiten Brussel: ben je werkloos en ingeschreven bij VDAB? Heb je recht op een uitkering of ben je in een wachttijd? Breng het formulier “aanvraag van een vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs” mee. Wij bepalen zo of je recht hebt op een vrijstelling van betaling inschrijvingsgeld.
  • Attest andere betalingsvoordelen: mutualiteit, ocmw, ….

Een attest mag maximaal 1 maand oud zijn op moment van inschrijving.

Betaling:

 • Enkel met bancontact. Geen cash.
 • Je bent definitief ingeschreven als je betaald hebt.
 • Stuur ons een berichtje. Dan contacteren wij jou!

Naam:*
E-mail:*
Telefoonnr:
Onderwerp:*
Boodschap:*

* Verplicht in te vullen