Humane Wetenschappen

Tweedekansonderwijs

Heb je interesse in de mens en de samenleving?

Wil je een stevige theoretische basis om met succes verder te kunnen studeren?

Dan is Humane Wetenschappen zeker iets voor jou!

Je volgt wiskunde, wetenschappen, geschiedenis en talen. Daarnaast staat er ook een pakket richtingspecifieke modules op het programma.

Je krijgt les in een warm en persoonlijk klimaat. Je leerkracht kijkt naar je voorgeschiedenis, je opleidingsniveau, je wensen en je ambities.

Je krijgt geen zware examens, maar wordt permanent geëvalueerd met veel aandacht voor jouw groei.

Je kan rekenen op een intensieve coaching bij al je studievragen.


Als je slaagt voor alle modules, behaal je een diploma secundair onderwijs.

Wat leer je in deze opleiding?

Voor wiskunde volg je 2 opfrismodules waarin je de leerstof van de tweede graad herhaalt. Daarna zijn er 4 modules:

In module 1 worden de reële functies behandeld;

In module 2 komen exponentiële en logaritmische functies aan bod;

In module 3 leer je alles over goniometrische functies;

In module 4 wordt statistiek behandeld.

Voor natuurwetenschappen volg je eerst een opfrismodule waarin je de leerstof van de tweede graad herhaalt. Daarna zijn er 3 modules:

In de module biologie komen de cel, de voortplanting, genetica en de evolutie aan bod.

In de module chemie leer je alles over materie, chemische interactie, chemische processen en chemische analyse.

Beweging en kracht, materie en straling, trillingen en golven, elektriciteit en magnetisme worden behandeld in de module fysica.

Het vak geschiedenis bestaat uit 4 modules:

In module 1 en 2 wordt de periode 1815-1940 behandeld en komen volgende thema’s aan bod: liberalisme, kolonialisme, Interbellum, Eerste Wereldoorlog, …

In module 3 en 4 worden historische thema’s vanaf 1940 behandeld (Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog, dekolonisatie, de noord-zuidtegenstelling, …).

Het vak aardrijkskunde bestaat uit 3 modules: 

In module 1 leer je alles over het weer en het klimaat. Ook de structuur van het zonnestelsel en het heelal komt aan bod.

In module 2 bestudeer je de geologische opbouw van de aarde, verklaar je klimaatveranderingen en lees je geografische kaarten.

In module 3 kom je meer te weten over de bevolkingsspreiding en de verstedelijking, grondstoffen, energie en voedselvoorziening. Ook ruimtelijke ordening en milieu staan op het programma.

Voor Engels volg je eerst een opfrismodule waarin de leerstof van de tweede graad herhaald wordt. 

Aansluitend zijn er voor Engels 3 modules: in elke module wordt woordenschat en grammatica aangereikt die je dan gebruikt in de verschillende vaardigheden: je schrijft allerhande teksten (verslag, klachtenbrief, recensie, …), je leest krantenartikels, romanfragmenten, gedichten, … Je leert je mondeling uitdrukken en er wordt ook de nodige aandacht besteed aan luisteren.  

Op het einde van de modules kan je vlot communiceren in het Engels en behaal je niveau B1 van het ERK (Europees Referentiekader). 

Voor Frans volg je eerst een opfrismodule waarin de leerstof van de tweede graad herhaald wordt. 

Aansluitend zijn er voor Frans 3 modules: in elke module wordt woordenschat en grammatica aangereikt die je dan gebruikt in de verschillende vaardigheden: je schrijft allerhande teksten (verslag, klachtenbrief, recensie, …), je leest krantenartikels, romanfragmenten, gedichten, … Je leert je mondeling uitdrukken en er wordt ook de nodige aandacht besteed aan luisteren.  

Op het einde van de modules kan je vlot communiceren in het Frans en behaal je niveau B1 van het ERK (Europees Referentiekader). 

Voor Nederlands volg je eerst een opfrismodule waarin je de leerstof van de tweede graad herhaalt. 

Aansluitend zijn er voor Nederlands 3 modules: in elke module komen de verschillende vaardigheden uitgebreid aan bod: je schrijft verschillende soorten teksten (sollicitatiebrief, betoog, opiniestuk, column, …), je leert je vlot uitdrukken (argumenteren, onderhandelen, presenteren, …), je beluistert en bekijkt reportages en filmpjes en je leest verhalen, informatieve teksten, maar je duikt ook in literaire werken. In de tweede en derde module werk bovendien aan een leesportfolio.

In deze module ontdek je hoe onze maatschappij is samengesteld binnen het gezin en in de maatschappij. Zo leer je alles over de politieke partijen, maar ook over de werking van de rechtbanken, vakbonden, de kerk, de culturele sector, …

In deze module sta je stil bij actuele wereldbeelden en denk je na over waarden en normen.

Interactie tussen groepen, massacommunicatie, emoties en artistieke uitingen komen aan bod in deze module.

In deze module formuleer je een onderzoeksvraag, doe je een literatuurstudie , verzamel je gegevens om nadien een verslag te schrijven. Kers op de taart is de eindpresentatie!

Om deze module te kunnen volgen, moet je minstens 2 van de drie modules van de richtingspecifieke modules afgerond hebben.