Lift BRUSSEL

Tweedekansonderwijs

Ben je minimaal 16 jaar oud en wil je voor de examencommissie je diploma secundair onderwijs halen?

Kies dan voor Lift BRUSSEL!

Bij Lift BRUSSEL krijg je vakinhoudelijke ondersteuning voor de meeste vakken van de derde graad Humane Wetenschappen:

Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, wiskunde en natuurwetenschappen.

Per kwartaal van 9 weken kies je voor ondersteuning van maximaal 3 vakken: voor die vakken krijg je toegang tot het online lesmateriaal, dat gebaseerd is op de vakfiches.

Je volgt geen les, maar verwerkt zelfstandig de leerstof. Je moet dus voldoende discipline en studievaardigheden hebben.

Je wordt gecoacht door een vakleraar en een trajectbegeleider helpt je met je planning.

Nadien leg je je examens af bij de examencommissie.

Lift BRUSSEL kan je combineren met de Algemene Vorming van de opleiding Humane Wetenschappen.


Hoe werkt Lift BRUSSEL?

De duur van de coaching hangt af van het aantal vakken dat je nog moet afleggen bij de examencommissie. Een volledig traject bij de examencommissie in Humane Wetenschappen duurt gemiddeld anderhalf schooljaar.

Bij Lift kan je wekelijks een afspraak maken met je vakleraar voor coaching (extra uitleg over de leerstof, studietips).

Je kan ook terecht bij je trajectbegeleider voor je planning, leren leren, …

Je krijgt bij je inschrijving een overzicht van de beschikbare momenten van je trajectbegeleider en de vakleraren. De afspraken gaan door op campus Rouppe (Rouppeplein 16 in Brussel) of online.

Je kan starten op 1 september, 15 november, 1 februari en 25 april.

Je maakt een afspraak voor coaching met je trajectbegeleider of vakleraar in functie van je leerbehoeften en je planning. 

Als je inschrijft bij lift BRUSSEL, leg je je examens af bij de examencommissie.

Bij lift BRUSSEL krijg je vakinhoudelijke ondersteuning voor de meeste vakken van Humane Wetenschappen (derde graad). Je kan ervoor kiezen om één of meerdere vakken te volgen in coaching èn in te schrijven voor één of meerdere vakken via contactonderwijs.

Wil je meer uitleg? Een trajectbegeleider bekijkt samen met jou de mogelijkheden en zoekt een passend traject.

Je trajectbegeleider bekijkt of je vrijstellingen kan aanvragen bij de examencommissie.

  • Je bent minimaal 16 jaar oud
  • Je hebt een attest van de 2e graad behaald
  • Je bent ingeschreven bij de examencommissie

De coaching kost €90 per kwartaal van 9 weken.

Er is een tussenkomst van 50% van de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) als je gedomicilieerd bent in Brussel en / of naar school ging in een Brusselse school.

Een inschrijving bij de examencommissie kost €33.

Als je jonger bent dan 25 dan krijg je nog steeds je kinderbijslag (nieuwe benaming: groeipakket) op voorwaarde dat je regelmatig deelneemt aan de coaching.

Tot 25 jaar kan je schoolabonnementen voor het openbaar vervoer krijgen. Heb je een uitkering van het OCMW? Dan kan je met een voordeeltarief het openbaar vervoer gebruiken.

Je kan een studentenkaart aanvragen bij het CVO waar je ingeschreven bent.

Werk je? Dan kan je educatief verlof aanvragen bij je inschrijving, na akkoord van je werkgever.

Je volgt altijd eerst verplicht een infosessie. Meteen daarna kan je inschrijven.

Je kan inschrijven via deze link.

Je identiteitskaart of document van wettig verblijf in België

Je betaalkaart

Rapporten die niet ouder zijn dan 4 jaar en/of reeds behaalde certificaten van andere erkende instellingen of examencommissie voor eventuele vrijstellingen

Voor anderstaligen: het behaalde certificaat Nederlands, Richtgraad 2 – NT2 2.4

De nodige documenten voor de korting van het inschrijvingsgeld

Eventueel info voor je zorgdossier, bv: attest leerproblemen, verklaring CLB, …

Bij de examencommissie kan je vrijstellingen aanvragen op basis van een rapport van het 6de jaar. Je trajectbegeleider helpt je hierbij.